بررسی خواص پلت‌های تولیدشده از سنگ آهن معدن سه چاهون


بررسی خواص پلت‌های تولیدشده از سنگ آهن معدن سه چاهون
واحدهای احیای مستقیم در ایران همچون واحدهای میدرکس مجتمع فولاد مبارکه از پلت (گندله) در کوره‌های احیاء هستفاده می‌نمايند و طبعا خواص پلت تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر شرایط تولید و کیفیت محصول (آهن اسفنجی) دارد.


مقایسه اثرات درمانی سدیم والپورات و پروپرانولول در پیشگیری از سردردهای میگرنی کودکان
معدن سه چاهون که در 50 کیلومتری شهر بافق در هستان یزد برنامه دارد، از جمله معادنی هست که در آستانه بهره‌برداری برنامه دارد و کانه این معدن ممکن هست بتواند بعنوان مادهء اولیه برای صنایع فولاد بویژه احیاء مستقیم مورد هستفاده برنامه گیرد.


بررسی واریاسیونهای سرخرگ رانی عمقی در 100 نمونه جسد انسان
هدف از انجام این پروژه تحقیق روی خواص پلت‌های تولیدی از سنگ آهن معدن سه‌چاهون بوده هست .


افزایش طول اندام تحتانی
برای این منظور سنگ آهن مورد نیاز از این معدن تهیه شد و مورد تغلیظ برنامه گرفت سپس با هستفاده از پرس‌کردن نمونه‌هائی از پلت در شرایط مختلف تهیه گردید و مورد پخت برنامه گرفت .


بررسی اثرات گاز خردل روی عضله اسکلتی و مقایسه آن در 52 شهید با 49 شاهد در بیمارستان لقمان
سپس تاثیر پارامترهای مختلف از جمله دانه‌بندی، فشار پرس‌کردن، دما و وقت پخت و اثر اضافه کردنی‌هائی همچون آهک و بنتونیت بر خواص پلت همچون هستحکام، دانسیته، تخلخل، ساختار میکروسکوپی مورد بررسی برنامه گرفت .


بررسی شدت و شیوع عوارض رادیوتراپی کانسرهای سر و گردن در مرکز جرجانی
نتایج حاصل از آزمایشات شرایط بهینه ساخت و پخت پلت را در مورد سنگ آهن معدن سه‌چاهون نشان داد.


علل گاستروانتریتهای باکتریال (بیماران مراجعه کننده به بخشهای داخلی و عفونی بیمارستان بوعلی درسال 73 و نیمه اول 74)


هایپرتیروئیدی و درمان بامتی مازول و عوارض در میان و درمان عوارض جانبی


78 out of 100 based on 23 user ratings 848 reviews