جداسازی محصولات اکسیداسیون مولیبدنیت در کوره دوار


جداسازی محصولات اکسیداسیون مولیبدنیت در کوره دوار
رنیم کمیاب‌ترین عنصر روی زمین هست که کاربردهای مهی در صنایع مدرن دارد و بدلیل خواص مشابهی که با مولیبدن دارد، بیشتر همراه مولیبدن و در کانی سولفیدی اون یعنی مولیبدنیت پیدا می‌شود.


بررسی ارتباط زایمان زودرس با عفونتهای سیستم ادراری در بیمارستان مهدیه طی سالهای 72 تا 73
رنیم بعنوان محصول جانبی در فرایندهای تشویه مولیبدنیت قابل بازیابی هست ، که وقتی این کنستانتره تشویه می‌شود، رنیم اون بصورت Re2O7 فرار در می‌آید، که در 20 درجه سانتیگراد در آب قابل حل اصت و همین مسئله اجاره بازیابی رنیم را از گازهای حاصل از تشویه مولیبدنیت می‌دهد.


بررسی میزان بروز نشانه‌های نورولوژیک گذرا پس از بی حسی نخاعی با لیدوکائین 5% و مارکائین15%
در این پروژه، برای بازیابی، کنتانتره مولیبدنیت در کوره‌ای که به همین منظور طراحی و ساخته شده، تشویه گردیده و گازهای حاصل از تشویه پس از حل در آب ، به مرحله بازیابی و تولید رنیم می‌روند.


بررسی مقایسه‌ای اثر درمانی تک دوز تتراسیکلین باکوتریموکسازول با دوز استاندارد در بیماران بالغ 60-15 ساله مبتلا به شیگلوز


بررسی شیوع علل نارسائی غیر قابل برگشت کلیه


54 out of 100 based on 19 user ratings 1094 reviews

موسیقی دوران صفویان
تربیت اخلاقی در مکتب فلسفی شیخ اشراق
بررسی فراوانی بدخیمی‌های پوستی در منطقه آندمیک آلوده به آرسنیک نجف‌آباد بیجار
بررسی موارد پریتونیت سلی به مدت 5 سال در بیمارستان لقمان حکیم از سال 1373 تا 1377
بررسی تاثیر طرح های چهارگانه ارتقاء امنیت اجتماعی بر احساس امنیت در ساکنین شهرداری منطقه 17 تهران در سال 1387
بررسی موارد بستری شده اریتم ندوزوم در بخش پوست مرکز پزشکی لقمان حکیم در 5 سال اخیر
بررسی رباعی معاصر
بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در 500 نوزاد ظاهرا سالم
بررسی نقش شرایط زندگی شغل و نوع ماده مسموم کننده در بیماران بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم
درصد موفقیت درمان در بیماران با تبخال قرنیه بوسیله پیوند قرنیه در مرکز لبافی‌نژاد
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*