بررسی نقش سلیم در ایجاد رنگ در شیشه سودالایم


بررسی نقش سلیم در ایجاد رنگ در شیشه سودالایم
بررسی رنگ و شیشه‌های رنگی از جمله مقولاتی هست که همواره مورد توجه محافل علمی و همچنین صاحبان صنایع می‌باشد.


تدوین دانش فنی تولید چدن نشکن آستچر شده با استفاده از مس بجای نیکل
از اونجائیکه تولید شیشه‌های رنگی در ایران به رنگهای بسیار ساده‌ای که از دیرباز تولید می‌شده مانند رنگهای آبی کبالت ، سبزکروم و...


تکامل روش قالب‌گیری ماسه‌ای با چسب سیمان با استفاده از منابع داخلی
محدود بوده هست .


طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری قالب ماهیچه قطعه بدنه خمپاره 120
بر اون شدیم که بحث شیشه‌های رنگی بویژه رنگهای برنز و دودی که رنگهایی ترکیبی بوده و از چندین رنگینه جهت دستیابی به اونها هستفاده شده هست را آغاز کرده تا بتوانیم به بحث پیرامون چگونگی تحولات ایجاد شده و بررسی مسائل علمی اونها مورد توجه برنامه داده باشیم و از طرفی این نوع شیشه‌ها که کمبود اون در بازار داخلی محسوس هست به تولید صنعتی برسانیم.


طراحی و ارائه تکنولوژی تولید پیستون موتور دیزلی لوکوموتیو راه‌آهن و نظارت بر تولید آن
بنابراین این پروژه که پیرامون نقش سلنیم در شیشه‌های رنگی هست و آغاز کرده و هدف ما بررسی نقش سلنیم در شیشه‌های دودی و برنز بر پایه شیشه‌های سودالایم و اثر شرایط رنگی نظیر اکسید آهن، اکسید کبالت و اکسید نیکل بر روی رنگ ایجاد شده و همچنین به بررسی اثر دمای ذوب ، وقت ذوب و تاثیر نیترات سدیم پرداخته شده هست .


ارائه تکنولوژی تولید قطعات مصرفی در صنایع سیمان
در این تحقیق سلنیم به همراه اکسیدهای آهن، نیکل و کبالت در تولید شیشه‌های برنز و دودی هستفاده شده هست .


تهیه شناسنامه فنی و روش تولید برای یک صد قطعه موتور دیزل لوکوموتیو جی-ام
عامل سلنیم مهمترین عامل به لحاظ ایجاد رنگ برنز و دودی و تغییر روی شدت رنگ ایجاد شده و هم به لحاظ قیمت بالای اون در مقایسه با دیگر شرایط رنگ‌زا می‌باشد.


مطالعه در روش‌های ساخت کمپوزیت‌های مقاوم در مقابل سایش مصرفی در لنت ترمز لوکوموتیو
بنابراین تاکید بیشتر بر روی سلنیم بوده هست .


ارائه تکنولوژی تولید سرسیلندر موتور لوکوموتیو راه‌آهن
اثر تغییرات رنگینه‌های فوق بر روی رنگ تولید شده (بوسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر و رسم طیف عبوری نور در اونها) بررسی شده.


نمایه ها:


78 out of 100 based on 53 user ratings 878 reviews