بررسی فرآیند تهیه کاتالیستهای رفرمینگ با بخار آب به روش تلقیح


بررسی فرآیند تهیه کاتالیستهای رفرمینگ با بخار آب به روش تلقیح
کاتالیستهای رفرمینگ یکی از پرمصرف ترین انواع کاتالیستها می باشند که بطور گسترده ای در صنایع احیای مستقیم، تولیدی متانول، آمونیاک و برخی صنایع دیگر بکار می روند.


طراحی - ساخت و کاربرد یک کنورتر بادمش جانبی
عمده ترین روشهای تولید این نوع کاتالیستها روشهای تلقیح پایه پیش ساخته و رسوب هم وقت می باشند که در اون همکاری بین عامل فعال کاتالیستی و پایه سبب انجام عمل کاتالیستی در فرآیند مورد نظر می گردد.


طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری قطعه بدنه خمپاره 81 در قالب ویژه
در این پژوهش نشاندن عضو فعال کاتالیستی به روش تلقیح بر روی پایه های آلومینایی کاتالیستهای رفرمینگ مورد بررسی برنامه گرفته هست.


ریخته‌گری دقیق با استفاده از قالب‌های سرامیکی و مدل‌های بومی
ابتدا ترکیب شیمیایی، ساختار میکروسکپی و دیگر خصوصیات فیزیکی کاتالیستهای خارجی مورد مصرف در واحدهای احیای مستقیم تحت بررسی برنامه گرفت.


تولید چدن با گرافیت کروی با روش افزودن منیزیم در راهگاه
پس از انتخاب روش تلقیح بعنوان مناسب ترین روش تهیه این نوع کاتالیستها، پایه ها خشک شده و تحت عملیات حرارتی کلسیناسیون برنامه گرفتند و شرایط بهینه در هر یک از مراحل تلقیح، خشک کردن و کلیناسیون انتخاب گردید.


تولید قطعه بدنه خمپاره 81 در قالب فلزی
نتایج حاصل از آزمایشهای اونالیز جذب اتمی، تفرق اشعه ایکس، بررسی های ‏‎SEM‎‏، ‏‎EDS‎‏، آزمایشهای تخلخل سنجی، سطح ویژه و هستحکام مکانیکی نشان دهنده قابل مقایسه بودن ترکیب شیمیایی، اونالیز فازی و ساختار میکروسکپی این نمونه ها با نمونه های مشابه خارجی می باشند و عامل فعال کاتالیستی با اندازه ذرات چند ده نانومتر با پراکندگی خوبی بر روی پایه ها توزیع شده اند.


ساخت آجر نسوز مخصوص کوره‌های لامپ‌سازی


جمع‌آوری اطلاعات و بررسی امکان تولید پودر آهن با استفاده از منابع داخلی ایران


60 out of 100 based on 45 user ratings 320 reviews