بررسی اثر ترکیب شیمیایی و ریز ساختار بر فلوفورم پذیری فولاد ماراجینگ


بررسی اثر ترکیب شیمیایی و ریز ساختار بر فلوفورم پذیری فولاد ماراجینگ
فولادهای مارجینگ جزء فولادهای مارتنزیتی با هستحکام و چقرمگی شکست بالا هستند .


تولید چدن با گرافیت کروی با روش افزودن منیزیم در راهگاه
در این فولادها میزان کربن بسیار پایین بوده و در حد ناخالصی می باشد .


تولید قطعه بدنه خمپاره 81 در قالب فلزی
فولادهای ماراجینگ دارای زمینه مارتنزیتی لایه‏‎‎‏ای می باشند .


ساخت آجر نسوز مخصوص کوره‌های لامپ‌سازی
فولادهای ماراجینگ به دلیل هستحکام و چقرمگی بالا کاربرد وسیعی در صنایع هوا فضا، صنایع نظامی و صنایع ماشین سازی دارند.


جمع‌آوری اطلاعات و بررسی امکان تولید پودر آهن با استفاده از منابع داخلی ایران
معمولا مقاطع توخالی و با دقت ابعادی بالا از فولادهای ماراجینگ به روش فلوفورمینگ تولید می شوند.


تهیه قطعات آلیاژ کربور تنگستن ، کبالت و بررسی شرایط مطلوب تولید
در هر فرآیند تغییر شکل ،‌پیش بینی رفتار نمونه تحت تنش و کرنش اعمالی و میزان پایداری فلز تا قبل از رسیدن به شکست امری مطلوب می‏‎‎‏باشد .


کاهش فسفر و گوگرد از فرآوردهای ذوب
در فرآیند فلوفورمینگ این امر به دلیل هزینه بالای تلف شده جهت دستیابی به محصولی مطلوب بر پايه سعی و خطا، از اهمیت ویژه‏‎‎‏ای برخوردار هست .


تولید ورق‌های زرهی آلومینیم
در این تحقیق امکان تولید مقاطع فلوفورم شده و نیز اثر ترکیب شیمیایی و اندازه دانه بر میزان کاهش ضخامت در فرایند فلوفورمینگ بررسی شده هست .


جایگزین نمودن الیاف نوری با بردهای الکترونیک
به این منظور مراحل ذیل طراحی و انجام شده: 1- آلیاژ سازی در کوره القائی تحت خلاء و کوره ذوب مجدد قوسی تحت خلاء.

2- بررسی رفتار کارگرم فولادهای ماراجینگ ( تست گوه).

3-ریزدانه سازی 4- بررسی فلوفورم پذیری در تمامی مواد آمورد آزمایش، بیشینه کاهش ضخامت در فرآیند فلوفورمینگ بیش از 89 % بدست آمد .

نتایج این تحقیق نشان می دهد که علاوه بر شکل پذیری مواد، هستحکام اونها نیز بر میزان یشیته کاهش ضخامت در فرایند فلوفورمینگ تاثیر گذار می‏‎‎‏باشد .

همچنین میزان فلوفورم پذیری با کاهش متوسط اندازه دانه ها افزایش می‏‎‎‏یابد.
54 out of 100 based on 29 user ratings 104 reviews