بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی


بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
پوششهای کامپوزیتی الکترولیتی حاوی ذرات الماس برای ساخت لوازم سایش و برش به کار می روند .


ساخت آجر نسوز مخصوص کوره‌های لامپ‌سازی
این پوششها معمولا به دو روش شیمیایی و الکتروشیمیایی بر روی لوازم اعمال می شود .


جمع‌آوری اطلاعات و بررسی امکان تولید پودر آهن با استفاده از منابع داخلی ایران
رو ش الکتروشیمیایی برای تولید پوشش کامپوزیتی نیکل - الماس و نیکل - کبالت - الماس قریب دو دهه هست که با جریان مستقیم انجام می وشد .


تهیه قطعات آلیاژ کربور تنگستن ، کبالت و بررسی شرایط مطلوب تولید
انتخاب پارامترهای آبکاری برای فرآیند آبکاری کامپوزیتی از حساسیت خاصی برخوردار هست .


کاهش فسفر و گوگرد از فرآوردهای ذوب
در تحقیق حاضر آبکاری کامپوزیتی نیکل - الماس و نیکل - کبالت - الماس به روش آبکاری الکتریکی بر روی زیر لایه فولادی انجام گردید.


تولید ورق‌های زرهی آلومینیم
برای آبکاری حمام سولفاماتنیکل هستفاده گردید.


جایگزین نمودن الیاف نوری با بردهای الکترونیک
در شرایط که غلظت الماس در محلول 2 گرم بر لیتر بود با افزایش دانسیته جریان از ‏‎1A/dm 2‎‏ تا ‏‎10 A/dm2‎‏ در آبکاری نیکل - الماس، مقدار ذرات در پوشش از 8/4 به 4/0 % حجمی کاهش یافت .


طرح ایجاد کارخانه تولید چینی شمع اتومبیل ( سرامیک صنعتی )
اضافه کردن نمک کبالت در محلول و همرسوبی نیکل - کبالت - الماس، مقدار ذرات الماس در پوشش ، در غلظت 2 گرم بر لیتر پودر الماس و دانسیته جریان ‏‎1 A/dm2‎‏ تا 11 % حجمی افزایش یافت .


بررسی علل ترک و فرسایش موضعی ریل‌ها بر اثر حرکت توربوترن در راه‌آهن ایران
کبالت هم چنین سختی زمینه پوشش نیز از 250 به 450 ویکرز برای آبکاری با جریان مستقیم افزایش داد.

با اعمال جریان پالسی معکوس 1 هرتز برای تولید پوشش نیکل - کبالت - الماس سختی زمینه پوشش کاهش یافت ولی مقدار ذرات در پوشش افزایش نشان داد .

اضافه کردن مقدار ذرات در محلول از 2 تا 6 گرم در لیتر ،‌افزایش ذرات در پوشش را به همراه داشت .

نهایتا آزمایش سایش پوششهای نیکل - کبالت - الماس که با روش جریان مستقیم و جریان پالسی بر روی پین هایی فولادی از جنس ‏‎AISI42100‎‏ اعمال شده بود ،‌بر روی دیسکی از جنس آلیاژ مس- برلیم‏‎(UNS-C17000)‎‏ بررسی شد .

بررسی ها نشان می دهد پوشش نیکل - کبالت - الماس آبکاری شده با جریان پالس معکوس 1 هرتز و غلظت 6 گرم بر لیتر الماس در محلول بیشترین سایش را روی دیسک ایجاد کرده هست.
60 out of 100 based on 25 user ratings 650 reviews