جمعیت، غذا و منابع طبیعی


جمعیت، غذا و منابع طبیعی
بدون تردید منابع طبیعی تجدیدپذیر در سیر تغییر و تحولات اقتصادی اجتماعی جوامع بشری همواره بیشترین تأثیر را گذارده و نیز بیشترین تأثیر را پذیرفته اند.


عارضه آسیت و مرگ ناگهانی در جوجه‏‎‎‏ های گوشتی
در طول تاریخ، منابع طبیعی، تأمین نماينده اصلی و پايه ی غذا و انرژی امت جهان بوده هست.


مدیریت باروری آب در استخرهای پرورشی
هموقت با تحولات صنعتی این منابع و پشتوانه های عظیم و غنی اون برای توسعه و تولید در اکثر موارد به صورت غیر عقلایی و بی رویه مورد بهره برداری برنامه گرفته هست، به گونه ای که در پی اون، نابودی جنگل ها و مراتع، بیابان زایی، تخریب لایه ازون و نابودی تنوع زیستی و ...


مروری بر تکثیر هامور ماهیان
گسترش یافته هست.


اهمیت فعالیتهای تکثیر میگوی آب شور، در توسعه جوامع
اهمیت منابع طبیعی نباید صرفاً به عنوان تأمین و ایجاد امکانات به منظور بهبود رفاه و سودآوری اقتصادی برای جمعیت انسانی نگریسته شود بلکه باید بدانیم بقا و حیات کره زمین و انسان های ساکن در اون، به انحای گوناگون به اون وابسته هست.


بهداشت پس از برداشت موز
مصرف فرآورده های کشاورزی طی چند دهه اخیر سه برابر شده هست و کشاورزان جهت دستیابی به تولید بیشتر، فعالیت های خود را به سمت بهره برداری از منابع طبیعی گسترش داده اند در حالی که بسیاری از این زمین ها از بارندگی اندکی برخوردار بوده و یا خاک اون ها دایماً در معرض انواع فرسایش برنامه داشته هست.


بررسی علل افزایش تلفات در جوجه‌های یکروزه
هم اکنون بهره برداری غیر متعارف و بی رویه از منابع طبیعی جهت تأمین نیازهای غذایی رو به گسترش هست و از سوی دیگر مصرف کاغذ و مقوا و کاربرد چوب و هستفاده از اون برای سوخت 6 برابر و مصرف الوار به 3 برابر افزایش یافته هست که در نتیجه بسیاری از جنگل های دنیا از صفحه روزگار محو شده اند.


صنایع چوب کشور و لزوم بازسازی، احیاء ، بهسازی و اصلاح آن
در نیم قرن گذشته نیمی از مساحت اولیه جنگل های جهان از دست رفته و کیفیت جنگل های باقیمانده نیز پیوسته در معرض خطر هست و از سوی دیگر مراتع موجود هم رو به نابودی هستند.


کالیبراسیون روی در شرایط مزرعه ای و اثر آن در عملکرد سویا
با توجه به این که خسارت وارده به جنگل ها و مراتع همگام با رشد جمعیت بوده هست، اگر جمعیت انسان از حد زیست محیطی اون فراتر رود، فجایعی پیش بینی شده در پیش خواهند بود.
66 out of 100 based on 31 user ratings 356 reviews