شناسایی ناقل (ناقلین) طبیعی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در مزارع سیب زمینی


شناسایی ناقل (ناقلین) طبیعی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در مزارع سیب زمینی
در سال 1380 در وقت های مختلف از ابتدای رشد مزارع سیب زمینی به مزارع مختلف سرکشی نمودیم و نسبت به نمونه برداری از بوته های مشکوک اقدام نمودیم نمونه های جمع آوری شده پس از پرورش در شرایط آزمایشگاهی بر روی بوته های آلوده و سالم جهت شناسایی قطعی در داخل الکل 75% نگهداری شده هست.


تشخیص و کنترل سفیده کوچک کلم


زنبور گلابی
نمایه ها:


54 out of 100 based on 29 user ratings 854 reviews