شناسایی، تعیین برخی خصوصیات و پراکندگی عوامل ویروسی پیاز و سیر در ایران


شناسایی، تعیین برخی خصوصیات و پراکندگی عوامل ویروسی پیاز و سیر در ایران
از بین شرایط ویروسی که گیاهان گونه آلیوم ‏‎Allium‎‏ را آلوده می نمايند، شرایط خسارتزای ویروسی به محصولات و گیاهان پیاز و سیر از نظر اقتصادی مهمتر هستند در اغلب مناطق کشت و کار این گیاهان وجود دارند.


آبهای سطحی و رودخانه‌های آذربایجان
در قالب طرح تحقیقاتی شناسائی شرایط ویروسی پیاز و سیر نمونه برداریهائی از مناطق اطراف تهران، همدان، قزوین، ساری، رودبار، جیرفت، چالوس از گیاهان سیر، پیاز و تره نمونه برداری و به آزمایشگاه منتقل گردید.


زنجره پسته شیره‌کر
برگهای آلوده سیر اکثرا با علائم موزائیکی، رگبرگ روشن و زردی و کلروتیک نواری همراه بود و همچنین توقف رشد و کوتولگی نیز در برخی از نمونه های جمع آوری شده مشهود بود.


بررسی بیواکولوژی کنه قرمز چای در شمال ایران
نمونه های پیاز ( سفید، قرمز و پیازچه) اغلب بدون هیچ گونه علائم ظاهری بود و تنها در تعدادی از نمونه ها علائم پیچیدگی برگی و توقف رشد قابل مشاهده بود.


ملخ دریائی و اصول مبارزه با آن
تعدادی از نمونه برگهای تره ایرانی‏‎(Ampeloprasum persicum)‎‏ با علائم موزائیک و کلروتیک نواری و زردی و کوتولگی نیز همراه بود.


بررسی آفات غلات
بخشی از نمونه ها در بخش ویروس شناسی موسسه توسط آزمونهای بیولوژیکی و سرولوژیکی سنجش گردید و قسمتی نیز به موسسه ‏‎BBA‎‏ آلمان ارسال شد.


حشرات مضر برگ درختان میوه (غیرمرکبات و خرما) و طرق دفع آن
بر پايه نتایج آزمونهای بیولوژیکی گیاهان محک و سرولوژیکی الیزا(اونتی سرم بر علیه ویروسهای فوق اهدائی از دکترلزمن- موسسه‏‎BBA‎‏ بوده هست) ‏‎(DAS-ELISA)‎‏ تعدادی از شرایط ویروسی خسارتزا به پیاز، سیر و تره جداسازی و نقل می شود.


اصلاح پنبه در ایران
نمونه های سیر آلوده به ویروسهای زیر تشخیص داده شد.‏‎Onion yellow dwarf virus (oydv)- leek yeliow strip virous (lysv)-garlic virus- v-c‎‏ ‏‎Shallot latcut virus (SLV)- garlic common latent virus(GCLV)-garlic virus V-B‎‏ نمونه های پیاز آلوده به ‏‎GCLV‎‏ و ‏‎OYDV‎‏ تشخیص داده شد و در نمونه های تره‏‎OYDV (Leek)‎‏ و ‏‎Garlic V-C‎‏ شناسائی گردید.


بررسی پروانه روی لوبیا در کرج
هیچکدام از نمونه ها با اونتی سرم بر علیه ویروسهای ‏‎Shallot yellow strip virus(sysv)‎‏ و ‏‎Shallot virus X‎‏ و ‏‎Garlic V-A‎‏ واکنش نشان نداد.

در دسترس نبودن اونتی سرم مناسب و تکنیک قابل اعتماد سرولوژیکی معمولا شناسائی دقیق ویروسهای گیاهان گونه آلیوم را با مشکل موجه می سازد.

مسائل و جنبه های مختلف شرایط ویروس فوق نیاز به مطالعه و بررسی تکمیل تری دارد.
78 out of 100 based on 63 user ratings 638 reviews