مقایسه و ارزیابی روش‌های آبیاری زیرزمینی تراواو و جوبچه‌ای و قطره‌ای بر گیاه ذرت


مقایسه و ارزیابی روش‌های آبیاری زیرزمینی تراواو و جوبچه‌ای و قطره‌ای بر گیاه ذرت
آب بعنوان یکی از محدودنماينده‌های اصلی در امر توسعه و رشد کشاورزی بخصوص در کشور ما که جز مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌باشد مطرح هست .


بررسی ارقام و لاینهای گندم تحت استرس شوری در شرایط مزرعه ای
از طرفی تولید محصولات کشاورزی به منظور رفع نیازهای جمعیتی و رسیدن به خودکفائی کامل نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست .


بررسی تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف در گزینش ارقام متحمل به خشکی سویا
بنابراین بررسی، مقایسه و ارزیابی عملکرد روشهای جدید آبیاری با روشهای مرسوم آبیاری و ارائه طریق برای افزایش بازده و بهبود سیستمها می‌تواند در راستای صرفه‌جوئی از آب و افزایش تولید واحد سطح و همچنین افزایش سطح تولید در اثر صرفه‌جوئی آب از اهمیت خاصی برخوردار باشد.


تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره چکانها به روش آبیاری قطره ای در درختان زردآلو ارومیه
در این طرح پژوهشی مقایسه روش آبیاری زیرزمینی تراوا که روش نسبتا جدیدی هست و هنوز برای بسیاری از کشاورزان ناشناخته هست و روش بسیار مرسوم و معمول آبیاری جویچه‌ای (Furrow) از لحاظ میزان مصرف آب و عملکرد محصول و نیز اثرات اونها بر شوری خاک مورد نظر هست .


مطالعه کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند در آبیاری بارانی


مقایسه کاربرد و روش آبیاری بارانی و استغراقی جهت کشت مستقیم برنج در خوزستان


78 out of 100 based on 33 user ratings 608 reviews

بررسی اثر آبیاری تکمیلی روی ارقام پیشرفته گندم
طراحی و ساخت (تانسیومتر)
بررسی استفاده از فاضلاب های (جنوب تهران) در کشاورزی
تعیین مناسبترین روش برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع د رمنطقه رشت
برهمکنش کم آبیاری و مصرف کود نیتروژن در محصول برنج منطقه ی کوشکک استان فارس
بررسی اثرات روشهای آبیاری تحت فشار ( قطره ای ، میکروجت ویا بلر) و غرقابی در عملکرد کمی و کیفی موز
تبخیر و تعرق پتانسیل مرجع ‏‎Eto‎‏ چمن
تعیین و تبخیر و تعرق گیاه پسته
بررسی اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*