ارزیابی روابط حاکم بر طراحی زهکشی زیر زمینی در فارس ، خوزستان و اردبیل


ارزیابی روابط حاکم بر طراحی زهکشی زیر زمینی در فارس ، خوزستان و اردبیل
به منظور ارزیابی پروژه های زهکشی زیر زمینی که در سطح کشور اجرا گردیده این تحقیق در سه هستان فارس ، خوزستان و اردبیل اجرا می گردد .


مطالعه ایجاد مقاومت به خشکی در واریته‌های جو محلی
پس از بررسی و جمع آوری اطلاعات اولیه ، سه قطعه زمین مناسب دارای زهکشی انتخاب خواهد شد .


آبیاری جوی پشته‌ای یک در میان چغندر قند
کلیه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تا عمق لایه محدود نماينده تعیین می شود .


اثر کاربرد ماشین‌آلات کشاورزی برای ذخیره رطوبت در کشت گندم دیم
مقادیر واقعی ضریب بهینه زهکشها با فرمولهای همگام و غیر همگام در عمقی که در اونها زهکش احداث شده ، بدست می آید .


بررسی کیفیت آب و فاضلاب و کاربرد روش تثبیت لاکنی و فاضلاب برای استفاده در آبیاری
این آزمایشات در فصل زراعی و غیر زراعی صورت می گیرد .


شناسایی و تعیین مشخصات عمومی و فنی قنوات استان خوزستان
در مناطق اجرا هماهنگی های لازم برای اجرای طرح بامدیریت های کشاورزی و کشت و صنعت ها انجام شده و مقدمات عملیات صحرایی فراهم گردیده هست .


تعیین کیفیت آب چاهای کم عمق دهانه گشاد منطقه میان آب شوشتر
در مغان برای اجرای این طرح یک قطعه زمین در منطقه گوشلو ( بین کانالهای ‏‎DR-5-6‎‏ و ‏‎DC-5‎‏) انتخاب شده که مطالعات صحرایی از ابتدای سال 81 آغاز خواهد شد .


بررسی تغییرات شوری ( EC ) و درصد جذب سدیم ( SAR ) در آب زهکشی‌های اصلی و فرعی و آب آبیاری مزارع آموزشکده کشاورزی ورامین


تعیین راندمان آبیاری در مزارع سنتی و مکانیزه در خوزستان


54 out of 100 based on 59 user ratings 134 reviews