شناسایی، بررسی و ارزیابی اقتصادی و اجتماعی عملیات سازه‌ای و بیولوژیک سنتی و نوین حفاظت آب و خاک

پژوهشی در شناسایی و پهنه بندی مناطق حساس به فرسایش در حوضه آبخیز رودخانه آبشینه (همدان)
بررسی امکان جایگزینی تورهای پلاستیکی با تورهای فلزی در مصارف گابیون بندی، آبخیزداری و عمرانی
تاثیر عناصر ریز مغذی و اثرات متقابل آنها بر عملکرد کمی وکیفی ارقام پیشرفته گندم دوروم
اثر شیوه های خاک ورزی در فصل آیش در تولید گندم دیم در (شرایط زارعین)
بررسی و تعیین نیاز درخت زودآلو به عناصر غذایی ‏‎N.P.K‎‏ توام با مصرف عناصر ریزمغذی در سیستم آبیاری تحت فشار (قطره ای)
تعیین رابطه بین مقادیر مختلف کودازته و مقدار کلروفیل دربرگ توتون ویرجینیا (گرمخانه ای)
PCI Compliance + Magento + PHP version
Getting ID after inserting a record that has relation in Doctrine
create file with name based on what already exist in folder
Is it safe to use proxies?
Fatal error: Unsupported operand types
PHP - Shorter Magic Quotes Solution
Headache with this programming problem. (PHP, Tiff images and Duplex printers)
PHP date function showing wrong week
$_REQUEST not created when using variable variables?
PHP: how to serve right content-type (depending on file extension?)?

شناسایی، بررسی و ارزیابی اقتصادی و اجتماعی عملیات سازه‌ای و بیولوژیک سنتی و نوین حفاظت آب و خاک
ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح‌های اجرایی آبخیزداری به عنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری اونها محسوب می‌گردد.


تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی در قسمتهای مختلف گیاه گندم (تعیین جذب عناصر غذایی)
از سویی روشهای سنتی حفاظت آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناطق مختلفی از کشور توسط ساکنین حوضه‌های آبخیز طی مرور وقت ابداع و احداث شده هست .


بررسی اثرات ازت، فسفر و پتاس بر روی درختان بادام
بعنوان مثال ی‌توان به بندهای انحرافی، احداث باغات دیم، ایجاد مخازن آب (شبیه تورکینست ).


تعیین روش میان یابی مناسب برای بارندگی و درجه حرارت در سه اقلیم خشک-نیمه خشک و مرطوب
سنگ‌چینی‌های سنتی باغات در مناطق سیب‌دار و امثالهم اشاره نمود.


بررسی تاثیر شدت چرا بر تولیدات رواناب و رسوب و فرسایش
هدف از این مقایسه این روشها از نظر بازدهی اقتصادی هر دو روش و ارزیابی پذیرش اجتماعی طرحهای نوین حفاظت خاک توسط امت می‌باشد.


تعیین میزان کارآیی متداول ترین سیستم های ذخیره نزولات آسمانی
جهت انجام این تحقیق ابتدا آمار مربوط به فعالیتهای نوین آبخیزداری تهیه و بررسی اونها در قالب پرسشنامه انجام می‌شود.


تاثیر مصرف عناصر ریزمغذی آهن، روی، منگنز و کشت بذر
سپس روشهای سنتی نیز بر پايه پرسشنامه مورد ارزیابی برنامه گرفته و در نهایت هر دو روش با یکدیگر از دیدگاه میزان تاثیر در حفاظت آب ، خاک ، پوشش گیاهی و مسائل اقتصادی و اجتماعی نظیر نسبت فایده به هزینه-اشتغال و کاهش مهاجرت مورد مقایسه برنامه می‌گیرد.


ارزیابی روش های متداول پهنه بندی خطر و حرکت های توده ای زمین جهت یافتن سازگارترین روش با اقالیم ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
لازم به توضیح هست که انجام مقایسه تطبیقی و دستیابی به نتایج از طریق تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصله از طریق پرسشنامه‌ها انجام خواهد شد.


بررسی اثرات پخش سیلاب بر کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه طاسران78 out of 100 based on 53 user ratings 728 reviews