مدل ریاضی رسوبگذاری در عرصه‌های پخش سیلاب


مدل ریاضی رسوبگذاری در عرصه‌های پخش سیلاب
طرح‌های پخش سیلاب بر روی آبخوان‌ها عمدتا بر روی مخروط افکنه‌ها احداث می‌شوند که علت اصلی انتخاب مخروطه‌افکنه وجود آبخوان آبرفتی مناسب برای ذخیره آب سطحی در اینگونه مناطق می‌تواند در مهار سیلاب پایین دست موثر باشد و نیز معمولا آبخوان مناسب به لحاظ حجم مخزن زیرزمینی در مخروط افکنه‌ها وجود دارد.


بررسی عوامل موثر در ایجاد زمین لغزش به کردستان
ولی مشکل اصلی آبخوانداری در اینگونه عرصه‌های میزان بالای رسوب (نظیر جریان گلی و واریزه‌ای) می‌باشد.


بررسی و ارزیابی حوزه های آبخیز به منظور تهیه شناسنامه آبخیزها در منطقه قزوین
معمولا در مخروط افکنه‌ها غلظت رسوب جریانهای سیلاب بالادست و به هر صورت امکان حذف کامل رسوب در آبگیری وجود ندارد و بخشی از رسوبات به همراه آب وارد عرصه‌های پخش می‌گردد.


شناسایی و طبقه بندی هیدروفولوژیکی حوزه های آبخیز استان سمنان از طریق تعیین روابط ناحیه ای
رسوبگذاری سیلاب بر روی عرصه‌ها علاوه بر اینکه از بازدهی سیستم تغذیه مصنوعی می‌کاهد باعث توزیع ناهمگن جریان در سطح عرصه می‌گردد.


روش های مقابله با فرسایش سواحل دریا و طراحی سازه های حفاظتی
شبیه‌سازی دو بعدی سیلاب و رسوبگذاری اون این امکان را فراهم می‌سازد که علاوه بر پیش‌بینی ضخامت رسوبگذاری در نقاط مختلف دبی طراحی هر کدام از دروازه‌ها واقعی‌تر گردد.


مطالعه پایداری موج شکن های سنگریزه ای
علاوه بر این به دروازه‌هایی که عملا در طول بهره‌برداری طرح بلااستفاده خواهند بود.


بررسی و واسنجی روش های تجربی برای برآورد رواناب و رسوب در حوضه آبخیز میانکوه
حذف گردیده و هزینه‌ها کاهش یابد.


بررسی پدیده انتقال رسوب در خلیج های کوچک
از سوی دیگر در حال حاضر این کانالها هم با عمل فرسایش و رسوبگذاری در عرصه جابجا می‌گردد.


بررسی اثر انتقال رسوب بر فرسایش و رسوبگذاری در مصب رودخانه استان گیلان54 out of 100 based on 49 user ratings 74 reviews