اثرات استفاده از آهک در اسیدیته خاک و خصوصیات کمی و کیفی دو رقم مرکبات


اثرات استفاده از آهک در اسیدیته خاک و خصوصیات کمی و کیفی دو رقم مرکبات
با توجه به اینکه مرکبات به اسیدیته خاک حساس بوده و PH کمتر از 5 برای اون مضر هست و از ططرفی PH خاک ایستگاه کترا حدود 5 و کمتر می‌باشد بدین منظور تحقیقی در رابطه با تاثیر آهک در بالا بردن PH خاک جهت اصلاح حاصلخیزی اون و بررسی تاثیر آهک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان پرتقال خونی و نارنگی یونسی و نیز برآورد مناسبترین مقدار آهک برای نیل به PH مناسب (PH) جهت حفظ حاصلخیزی خاک می‌باشد.


مطالعه تاثیر پخش سیلاب در تحولات کمی و کیفی پوشش گیاهی ماهان
بدین منظور این تحقیق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی شامل هفت تیمار (0، 3، 6، 9، 12، 15 و 3158) کیلوگرم آهک برای هر درخت ) با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات مرکبات کترا برروی درختان بارور پرتقال خونی و نارنگی یونسی بطور جداگانه به اجرا درآمده که نتایج اون در پایان سال 1382 بصورت نقل نهائی ارائه می‌شود.


بررسی اطلاعات آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان گیلان


جمع آوری اطلاعات آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان اصفهان


66 out of 100 based on 31 user ratings 1106 reviews

اثرات مدیریت طولانی مدت خاک ( خاکورزی) بر پویایی کربن و ازت خاک در تالاب شالو (استان چهار محال و بختیاری)
ارزیابی گیاه توت روباه بعنوان یک گیاه علوفه ای تحت دو رژیم مختلف آبیاری در اقلیم شهر کرد
بررسی و مقایسه عملکرد کمی ارقام بومی ماشک درمنطقه شهرکرد
مصرف بهینه عناصر کم مصرف در شرایط شور در گندم
تعیین الگوی جذب عناصر غذایی در شرایط شور در گندم
بررسی اثرات مصرف و محلولهای حاوی عناصر ریز مغذی و خواص کمی و کیفی رقم ‏‎Siokra‎‏ در منطقه گنبد
کاربرد اسید استیک کلرید سدیم و تبدیل آدنین بر زودرسی میوه خرمای شاهانی
اثرات ازت و روی در جلوگیری از ریزش جوانه گل
بررسی اثر محلول پاشی عناصر ازت- بر - و روی بر روی صفات کمی و کیفی انگور رقم کشمش بی دانه در استان آذربایجان غربی
بررسی تاثیر ازت و زمان برداشت بر عملکرد و سال آوری زیتون
بررسی شیوه های محافظت از سواحل استان هرمزگان
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*