ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای نخود (کابلی و دسی) به کرمهای قوزه نخود در شرایط مزرعه و به صورت انتظاری


ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای نخود (کابلی و دسی) به کرمهای قوزه نخود در شرایط مزرعه و به صورت انتظاری
نتایج بررسی نشان داد که از ژنوتیپ های کابلی مورد آزمایش تعداد 2 ژنوتیپ (12-60-31,ILC 482) نسبت به شاهد جم % خسارت پایین تری داشته و عملکرد بالاتری نسبت به اون دارند.


تعیین مناسب ترین دور و عمق آب آبیاری و میزان کود مورد نیاز درختان پسته
ژنوتیپ ICCV 92307 بالاترین % خسارت (8%) را نشان داده و درجه 4 را به خود اختصاص می دهد سایر ژنوتیپها همگی درجه 3 دارند.


آزمایش دور و عمق آبیاری قطره‌ای بر روی پسته


تعیین نیاز کودی پسته با روش آبیاری سطحی


86 out of 100 based on 66 user ratings 866 reviews

مقایسه روشهای آبیاری بارانی ، قطره‌ای و سطحی بر روی پسته
بررسی تعیین نیاز غذائی سیب زمینی
تعیین مواد غذائی اصلی مورد نیاز حبوبات نخود سفید ، نخود سیاه ، لوبیا قرمز ، لوبیا چیتی ، لوبیا چشم‌بلبلی
بررسی اثرات توام آب و کود روی ذرت با توجه به مراحل رشد گیاه
آزمایش نیاز غذائی ارقام برنج
تاثیر متقابل آب و کود روی ارقام گندم عدل و اروند
تعیین مواد غذائی اصلی مورد نیاز واریته‌های مختلف گندم
تعیین مواد غذائی اصلی مورد نیاز چغندرقند
تعیین اثر متقابل آب و کود با استفاده از تبخیر طشتک کلاس بر روی گندم ( طرح مشترک تحقیقات - مربوط به سازمان تحقیقات )
بررسی سازگاری گونه‌های مختلف مرکبات به روش آبیاری قطره‌ای
بررسی اثرات مقادیر مختلف ازت و حساسیت به مراحل آبیاری در ارقام گندم
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*