ساماندهی خشکه رودها به منظور بهره برداری از سیلاب و جنگلکاری در بستر سیلابی


ساماندهی خشکه رودها به منظور بهره برداری از سیلاب و جنگلکاری در بستر سیلابی
خلاصه اقدامات انجام دشه به شرح ذیل می باشد : تهیه برنامه وقت بندی اجرایی و نوع عملیات مبارزه با پروانه فری بصورت مشترک با جهاد شهرستان برای سالهای 80 و 81 انجام عملیات 5 ماهه دوم سال 80 مذاکره با روستائیان منطقه برای همکاری جهت انجام عملیات مبارزه با پروانه فری اقدام به پایش اولیه سازه های اجرا شده بررسی منابع علمی مرتبط از جهت تاریخی و نیز انجام مکاتباتی در این جهت پیگیری اجرای عملیات ساخت پارشال فلوم در بالا دست حوضه و نتایج حاصل :‌ 1- جریان فصلی رودخانه بوسیاه سازه های اجرا شده به خوبی کنترل شده بطوری که حداقل خروجی آب از انتهای مسیل مشاهده می شود .


-1 مقایسه رژیمهای مختلف و تعیین مقدار آب آبیاری با روش قطره‌ای بر روی درختان مو ( بی‌دانه صاحبی ) ادامه تحقیقات سالهای قبل -2 بررسی علل خالی ما
2- رسوبات در مخزن بندهای گابیونی اجرا شده بطور مناسبی انباشت نموده اند و سطوح پلکانی جدید ایجاد شده هست .


بررسی و مطالعه تغییرات فسفر در خاک و اثر آن روی عملکرد و محصول برنج
3- نتیجه مشخص برای کنترل و مبارزه با آفت کرم خراط ( پروانه فری ) درختان گردو عاید نشده هست .


تعیین عمق مناسب آبیاری برای کنترل علف هرز در کشت مستقیم برنج ( طرح مشترک اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک و ایستگاه بررسی آفات بندر انزلی )


تعیین فرمول کودی مناسب برنج واریته‌های گیل 1 و آمل 2 و گیل ( 3سال دوم )


66 out of 100 based on 51 user ratings 1226 reviews

بررسی اثرات تراکمی کود در حاصلخیزی خاک ( سال دوم )
بررسی و کنترل فرمول کودی توصیه شده ماخوذه ( از کمبیناسیون نتایج تحقیقات هفت ساله حیدرلو ) در مناطق ارومیه و شرایط زارع
بررسی ذخیره و حفظ رطوبت خاک و در دیمزارها بر روی عملکرد محصول گندم
تعیین مناسب‌ترین‌های زمان استفاده از هرزآب در گندم دیم ( بصورت آبیاری تکمیلی )
تعیین میزان عملکرد قدرت تولیدی دیمزارهای ( گندم و جو دیم )
بررسی ، مطالعه و طراحی پروژه‌های نمونه حفاظت خاک و آب به منظور کنترل هرزآبها و جلوگیری از فرسایش خاک
بررسی میزان و دوره آبیاری یونجه واریته همدانی
تعیین نیاز مواد غذائی ارقام گندم
بررسی اثر کیفیت آب روی درخت انار و امکان استفاده بهتر از آبهای شور با روش آبیاری قطره‌ای
طرح مقایسه روشهای آبیاری سطحی و قطره‌ای بر روی درخت انار ازنظر میزان آب مصرفی و میزان محصول
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*