بررسی اثر سطوح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد پرواری گوساله‌های نر گاومیش خوزستان

بررسی میزان جایگزینی مصرف سنگنک بجای سویا در تغذیه طیور گوشت
بررسی نحوه انتخاب بره پروار شده جهت کشتار بر مبنای خصوصیات ظاهری و یا طول مدت پرواربندی در گوسفند نژاد شال
بررسی و پژوهش در مورد استفاده از پیت و باگاس نیشکر غنی شده در تغذیه گاو شیرده
بررسی و پژوهش در مورد تولیدات لبنی ویژه استان کرمانشاه وتهیه شناسنامه تولید و مشخصات آنها
بررسی و تعیین ترکیبات شیمیائی و انرژی خام خوراک دام و طیور در استان آذربایجان شرقی فاز اول تعیین ترکیبات شیمیائی وانرژی خام نباتات علوفه‌ای
بررسی و تعیین قدرت پرواری و مناسب‌ترین سن اقتصادی کشتار گوساله‌های پرواری نسل اول سیستانی از نظر میزان راندمان و کمیت و کیفیت گوشت
How do I efficiently filter computed values within a Python list comprehension?
Is there a difference between `==` and `is` in Python?
Concurrent Access to RRD (RRDTool)
Running subversion under apache and mod_python
Run Pylons controller as separate app?
Which is more preferable to use in Python: lambda functions or nested functions ('def')?
Display number with leading zeros
Python Library Path
Should you always favor xrange() over range()?
How can I closely achieve ?: from C++/C# in Python?

بررسی اثر سطوح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد پرواری گوساله‌های نر گاومیش خوزستان
با توجه به اهمیت گاومیش در جنوب کشور و در راستای سیاست و برنامه تحقیقات دامپروری کشور که شناسائی گاومیش‌های ایران را مورد تایید برنامه داده هست تحقیقات مربو به تغذیه از جمله محورهای مورد نظر می‌باشد و در این تحقیق به منظور شناخت احتیاجات غذایی گوساله‌های نر پرواری، پنج جیره متفاوت از نظر غلظت انرژی و پروتئین بر روی 9 گروه گوساله گاومیش در سنین 12 تا 18 ماهگی با 3 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی متعادل اعمال می‌گردد.


بررسی و تعیین مناسب‌ترین باروری در تلیسه گاوهای بومی سرابی
جیره‌ها به صورت مخلوط کامل و چهار نوبت در روز و تا حد اشتها و به صورت انفرادی تغذیه می‌شود.


بررسی وزن مناسب شروع پروار در گوساله‌های نر بومی گیلان
اثر جیره‌ها بر عملکرد صفات مهم از قبیل افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب لاشه مورد ارزیابی برنامه می‌گیرد و با توجه به نتایج حاصله سطح سهمیه تغذیه تعیین خواهد شد.


بررسی و ساخت مکمل‌های مواد معدنی با استفاده از مواد معدنی موجود در ایران (بخش سوم مکمل گاوشیری)


بررسی وضعیت پرورش بز استان هرمزگان


98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews

بررسی وضعیت کاروتن، ویتامین A و ویتامین E در پلاسمای گوسفند دنبه‌دار ایران (نژاد شال)
بررسی وضعیت گله‌داری در استان آذربایجان شرقی
بررسی وضعیت گله‌داری در استان همدان
بررسی و مطالعه خصوصیات ظاهری گاومیش در آذربایجان غربی و رابطه بین تیپ و تولید
بررسی و مطالعه روشهای مختلف استفاده از ماهیهای دورریز صید میگو برای تهیه پودر ماهی
بررسی و مقایسه اثر مصرف ویتامینهای A و E خوراکی و تزریقی در خون و بافتهای مختلف بدن و قابلیت استفاده مجدد این ویتامینها از بافتهای ذخیره‌ای گ
بررسی و مقایسه جایگزینی پودر ماهی جنوب (کیش ) با پودر ماهی خارجی در تغذیه طیور گوشتی
بررسی و مقایسه راندمان تولید پنیر از شیر گاومیش و گاو هلشتاین به روش پاستوریزه
بررسی ویژگیهای پشم نژاد بلوچی در سه ناحیه کرمان
تاثیر تراکم انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بر روی پروار بره‌های نر کردی (سن 4 و 8 ماه)
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*