تعیین ارزش غذایی کاه گندم غنی‌شده با اوره و ملاس و استفاده از آن در تغذیه بره‌های پرواری بلوچی


تعیین ارزش غذایی کاه گندم غنی‌شده با اوره و ملاس و استفاده از آن در تغذیه بره‌های پرواری بلوچی
کزل گندم عبارت هست از پس غربالی حاصل از گندم خرمن کوبی شده شامل: پوشینه، ساقه سنبله، دانه‌ها گندم شکسته، بذر علفهای هرز، گره، پوشینه‌های حاوی گندم و دانه سایر غلات می‌باشد که حدود 3 % محصول گندم را تشکیل می‌دهد.


بررسی اقتصادی صنعتی زنبورداری در ایران
با توجه به اینکه سالیانه حدود 5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری می‌شود حجم قابل توجهی کزل گندم تولید می‌شود لذا با توجه به حجم کزل تولیدی تحقیقاتی به شرح ذیل انجام خواهد شد: مرحله اول: غنی‌سازی کزل گندم با (5 % اوره و 10 % ملاس ) و (5 % اوره و بدون ملاس ) مرحله دوم: تعیین قابلیت هضم ظاهری کزل گندم غنی‌شده و غنی‌نشده با روش Invivo بر روی گوسفندان بلوچی طبق روشهای هستاندارد.


بررسی علل نوسانات وزن دام در کوچ و تاثیر آن در اقتصاد دامداری و مرتع در عشایر استان سمنان (ایل سنگسری)
مرحله سوم: (دوره پروار) هستفاده از کزل گندم غنی‌شده و غنی‌نشده در تغذیه بره‌های پرواری و بررسی اثرات اونها بر روی فاکتورهای (خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، بررسی اقتصادی جیره‌های مصرفی).


بررسی میزان پذیرش اجتماعی دامداران نسبت به نوآوریهای فنی و تکنولوژی در طرح محوری قوچ
طرح در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 42 راءس بره بلوچی بال 6 تیمار و 7 تکرار و یک مشاهده در هر تکرار در باکسهای انفرادی اجراخواهد شد.


ساخت چربیهای کلسیمی شده


کاربرد علوفه آب کشت در جیره گاوهای گوشتی


86 out of 100 based on 46 user ratings 1346 reviews

مطالعه تطبیقی هزینه تولید شیربین نژاد هلشتین و گاو بومی گیلان
یافتن روشهای رفع کمبود روی
بررسی اثر تغذیه تکمیلی (سطوح مختلف انرژی) بر میزان بره‌گیری گوسفندان کردی استان ایلام
بررسی اثر فرآیندهای مختلف بیولوژیکی بر روی دانه جو در تغذیه طیور تخمگذار
بررسی امکان جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور با آرد ماهی در جیره غذایی مرحله‌پرواری ماهی قزل‌آلا در آب لب‌شور
بررسی تاثیر نحوه فرآیند و سطوح مختلف در جیره، جوجه‌های گوشتی
بررسی ظرفیت تولید گوسفند قره‌گل
بررسی قابلیت پرواری و خصوصیات لاشه گوساله‌های نر گاو میش‌های آذربایجان غربی
تاثیر مکمل غذایی آنزیمیت (زئولیت طبیعی)در تعذیه بر عملکرد جوجه‌های گوشتی
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*