بررسی ارزش غذائی و قابلیت هضم گیاهان کلیدی و خوشخوراک مراتع ییلاقی سبلان


بررسی ارزش غذائی و قابلیت هضم گیاهان کلیدی و خوشخوراک مراتع ییلاقی سبلان
مراتع ییلاقی سبلان از مهمترین و غنی‌ترین مراتع کشور بوده و از دیر باز محل ییلاق ایلات و عشایر متعدد منطقه بخصوص مغان و مشکین شهر بوده و هست و تنوع گیاهان مرتعی اون قابل توجه هست .


بررسی و تحلیل کارآیی عوامل موثر در رابطه با اندازه‌های گله‌های دورگ گاوداری‌های سنتی در منطقه گلپایگان
به منظور ارزش‌یابی و تعیین گیاهانن خوش خوراک و کلیدی مراتع سبلان و تعیین ارزش غذائی و قابلیت هضم اونها برای دام این طرح در دو فاز صورت می‌گیرد که فاز اول یعنی تعیین گیاهان کلیدی و ارزش غذایی اونها دراین طرح بوده و فاز دوم که تعیین قابلیت هضم این گیاهان خواهد بود در طرح دیگری سپس طرح فعلی صورت خواهد گرفت .


بررسی وضعیت پرواربندی گوسفند در استان چهارمحال و بختیاری
این طرح با هستفاده از روشهای صحیح نمونه‌برداری و تجزیه آزمایشگاهی انجام خواهد شد و اطلاعات بدست آمده کمک بسیار مهمی در تغذیه اصولی دامهای منطقه و افزایش تولیدات اونها خواهد بود.


بررسی وضعیت گله‌داری استان کردستان


بررسی وضعیت گله‌داری گوسفند و بز در استان سیستان و بلوچستان


54 out of 100 based on 29 user ratings 254 reviews

بررسی وضعیت موجود پرواربندی گوسفند در استان مازندران
تاثیر دو برنامه متفاوت نور غیرطبیعی بر روی رشد بدنی و بلوغ جنسی جوجه‌های بومی
تاثیر سطوح مختلف پروتئین، نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب و بیکربنات سدیم در جیره غذائی مرغان تخمگذار بمنظور کاهش تنش گرمائی
تاثیر سطوح مختلف عناصر سدیم، پتاسیم و کلر بر توان تولید گاوهای هوشتاین شیرده تحت تنش گرمایی در استان قم
تحلیل اقتصادی عملکرد واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در استانهای تهران، خراسان و اصفهان
تعیین پارامترهای تولیدمثلی در مادیانهای اسچه خزر به منظور حفظ آنها بعنوان ذخیره ژنتیکی
تعیین ترکیبات شیمیایی علوفه مراتع شمالی استان گلستان
تعیین ترکیبات شیمیائی و انرژی خام منابع خوراک دام استان اصفهان -1 یونجه، اسپرس و محصولات فرعی صنایع کشاورزی (کاه گندم، کاه و دانه جو و سبوس گن
تعیین قابلیت هضم مواد علوفه‌ای و کاه غلات موجود در استان کردستان
شناسایی صفات ظاهری و تولیدی بز بومی لرستان (با مشارکت مردمی)
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*