بررسی تاثیر درصدهای مختلف اسیدهای آمینه گوگرددار در جیره‌های غذایی مرغ مادر گوشتی بر رشد، تکامل و عملکرد آنها

استفاده از جایگزینهای پروتئینی و کربوهیدرات و مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه کلنی‌های زنبورعسل
استفاده از کنجاله فشاری بعنوان منبع پروتئینی در جیره طیور گوشتی
افزایش بهره‌وری در گوسفند بلوچی، مقایسه بره و پشم تولیدی از گوسفندان بلوچی و آمیخته آنها با نژاد سریع‌الرشد شال و مغانی به منظور اقتصادی کر
ایجاد لاینهای جدید مطلوب کرم ابریشم از طریق تلاقی بین 3 لاین چینی تجاری موجود
بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف سبوس گندم بصورت فرآوری شده با آنزیم بر روی توان تولید جوجه‌های گوشتی
بررسی اثرات تغذیه اوره بر روی تولید ترکیب شیر و مصرف غذا در گاوهای شیری
How do I efficiently filter computed values within a Python list comprehension?
Is there a difference between `==` and `is` in Python?
Concurrent Access to RRD (RRDTool)
Running subversion under apache and mod_python
Run Pylons controller as separate app?
Which is more preferable to use in Python: lambda functions or nested functions ('def')?
Display number with leading zeros
Python Library Path
Should you always favor xrange() over range()?
How can I closely achieve ?: from C++/C# in Python?

بررسی تاثیر درصدهای مختلف اسیدهای آمینه گوگرددار در جیره‌های غذایی مرغ مادر گوشتی بر رشد، تکامل و عملکرد آنها
با توجه به تاثیر اسیدآمینه گوگرددار بر اندازه تخم‌مرغ و عملکرد مرغ مادر و تنظیم جیره‌های غذایی طیور بر پايه حداقل اسیدآمینه مورد نیاز، ما در این تحقیق سعی بر اون داریم با اجرا یک طرح کاملا تصادفی با پنج سطح اسید آمینه گوگرددار (80„و 90„ و 100„ %) مورد نیاز بر پايه جداول مدیریتی نژاد آرین و با ثابت در نظر گرفتن سایر فاکتورها تغذیه‌ای -مدیریتی تاثیری این سطوح اسیدهای آمینه را بر عملکرد مرغ مادر گوشتی مورد بررسی برنامه دهیم.


بررسی اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر روی توان تولیدی گاو شیرده بعد از زایش
در این تحقیق صفات 1 - وزن طیور طی هفته‌های مختلف 2 - میزان تولید تخم‌مرغ (H.D,H.H) 3 - وزن تخم‌مرغ 4 - % جوجه درآوری.


بررسی امکان استفاده از اوره در جیره‌هائی که براساس جو بعنوان منبع تنظیم شده در تغذیه‌پرواری گوساله‌های جوان


بررسی پارامترهای مولکولی مرتبط با صفات اقتصادی جهت اصلاح نژاد گاوهای کشور با بکارگیری روشهای ژنتیک مولکولی مانند میکروساتلایتها و چند حالت


66 out of 100 based on 21 user ratings 146 reviews

بررسی توان پروار بره‌های از شیر گرفته شده نژاد بلوچی و مقایسه آن با بره‌های نگهداری شده در مراتع به منظور افزایش بهره‌وری گوسفندان بلوچی د
بررسی شناسائی و اصلاح نژاد گاومیشهای بومی کشور
بررسی عوامل موثر بر وضعیت کاروتن ویتامین A و ویتامین E در سه نژاد (توده) گوسفند دنبه‌دار ایران
بررسی قابلیت پرواری، راندمان غذایی و کیفیت لاشه در سنین مختلف مرغهای بومی آذربایجان غربی
بررسی وضعیت کاروتن، ویتامین A و ویتامین E در پلاسمای گوسفند دنبه‌دار ایران
بررسی و مطالعه عوامل موثر بر صفات اقتصادی گاو گلپایگان
بررسی و مقایسه اثر مصرف ویتامین‌های A و E خوراکی و تزریقی در خون و بافت‌های مختلف و قابلیت استفاده مجدد این ویتامین‌ها از بافت‌های ذخیره‌ا
بهبود و افزایش راندمان تولیدمثل در شترهای یک کوهانه کشور
تحقیقی در زمینه منابع غذائی و دامی گاو بومی و گاومیش استان آذربایجان غربی
تعیین استانداردهای احتیاجات غذایی طیور کشور
تعیین فرمول پایه غذای مصنوعی کرم ابریشم با استفاده از واریته چند چیزخوار (Polyphagous) کرم ابریشم
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*