بررسی در زمینه پرورش مصنوعی کرم خاکی جهت استفاده از آن در پرورش ماهی، اردک و مرغداریهای صنعتی، بعنوان پروتئین حیوانی یا قسمتی از آن


بررسی در زمینه پرورش مصنوعی کرم خاکی جهت استفاده از آن در پرورش ماهی، اردک و مرغداریهای صنعتی، بعنوان پروتئین حیوانی یا قسمتی از آن
امروز با توجه بوسعت و حجم مرغداریها و مشکل روزافزون تغذیه و موادغذائی بویژه پودر ماهی که از اقلام وارداتی بودن و علاوه بر ارزبری مشکلات حمل و نقل بین‌المللی داشته و محدودیت بازارهای جهانی نیز بدنبال دارد مارا وادار می‌کند که در فکر منابع جدید و سهل‌الوصول پروتئین حیوانی در داخل کشور باشیم که از اون جمله هست پرورش مصنوعی کرم خاکی به برنامه اطلاع در بعضی از کشورهای آسیائی رواج داشته و بجای پودر ماهی از اون هستفاده می‌نمايند که راندمان بیشتر و بهتری نیز دارد، لذا %د هستیم که در زمینه پرورش کرم خاکی و تولید پروتئین از این طریق به مطالعه و بررسی بپردازیم و در تغذیه ماهیها، اردک و طیور صنعتی از اون هستفاده نموده و اونرا با پودر گوشت که اخیرا بواسطه شیوع و آلودگی گامبورو ممنوعیت مصرف داشته و یا با قسمتی از پودرماهی جایگزین کنیم بدیهی هست در صورت تحقق این طرح علاوه بر تولید پروتئین، قسمتی از بار ارزی و مشکلات حمل و نقل کاهش خواهد یافت .


تحقیقی در زمینه منابع غذائی و دامی گاو بومی و گاومیش استان آذربایجان غربی


تعیین استانداردهای احتیاجات غذایی طیور کشور


72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews

تعیین فرمول پایه غذای مصنوعی کرم ابریشم با استفاده از واریته چند چیزخوار (Polyphagous) کرم ابریشم
حفاظت ، شناسایی و اصلاح نژاد طیور بومی ایران
خصوصیات لاشه قابلیت تبدیل غذایی و استعدادپرواری گوساله و گاومیشهای نر آذربایجان غربی در سنین مختلف
سنجش پذیرش نوآوری در حوزه کار روستائیان دامدار شهرستان نیشابور و عوامل موثر بر آن
شناسایی توان تولیدی گروههای مختلف شتر (شیری، گوشتی، جماز) در مناطق مختلف کشور
شناسایی و اصلاح نژاد و حفظ منابع ژنتیکی توده گاوهای بومی کشور
طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل کشور
مطالعه بهبود بهره‌وری بیولوژیکی شترهای یک کوهانه
مقایسه روش‌های کاربرد ملاس و اوره جهت مصرف بهینه کاه گندم در گوساله‌های نر پرواری براوون سویس
آمیخته‌گری شترهای یک کوهانه و دو کوهانه به منظور افزایش راندمان تولید گوشت و کرک در اثر هتروزیس
اثرات آرتیمیزین و گیاه درمنه برکوکسیدیوز طیور
اثرات درازمدت آلاینده‌های ناشی از جنگ عراق و کویت (1990م) بر دام کشور جمهوری اسلامی
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*