بررسی و تعیین ترکیبات شیمیائی و انرژی خام خوراک دام و طیور در استان آذربایجان شرقی فاز اول تعیین ترکیبات شیمیائی وانرژی خام نباتات علوفه‌ای


بررسی و تعیین ترکیبات شیمیائی و انرژی خام خوراک دام و طیور در استان آذربایجان شرقی فاز اول تعیین ترکیبات شیمیائی وانرژی خام نباتات علوفه‌ای
با توجه به دامنه تغییرات مواد معذی در یک ماه خوراکی از محلی به محل دیگر، بدون تجزیه و تعیین غلظت مواد مغذی موجود در اون امکان کاربرد دقیق و بازدهی غذایی مطلوب در تغذیه دام فراهم نخواهد شد.


بررسی، طبقه‌بندی و تحلیل طرحهای تحقیقاتی تغذیه دام انجام شده از سال 1375-1369
در این راستا طرح مذکور جهت فراهم نمودن امکانات فوق در هستان آذربایجان شرقی به اجرا در می‌آید با توجه به سرشماری سال 71-72 سطح زیر کاشت یونجه و شبدر در هستان در حدود 81 هزار هکتار بوده و تولید اون در حدود 360 هزار تن میباشد به منظور اطلاع از کیفیت مواد معذی در یونجه و شبدر از 32 منطقه هستان بطور تقادفی نمونه‌برداری نمونه‌های برداشت شده مخلوط یاز چینهای مختلفی هست که محصول همان سال بوده و در ضمن یونجه و شبدر مورد هستفاده دام محصول همان منطقه خواهد بود.


بررسی اثرات ژنتیکی تلاقی‌های دی‌آللی بر وزن تولد جوجه‌های گوشتی تجاری
و هر نمونه از نظر انرژی خام، ماده خشک ، پروتئین خام، چربی‌خام، فیبرخام، خاکستر، کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، مس ، روی و منگنز تجزیه می‌گردد و پس از تجزیه کلیه مواد آزمایشی اطلاعات حاصله تجزیه و تحلیل آمای شده و میانگین و اشتباه هستاندارد SE) و ضریب تغییرات (CV) اونها محاسبه خواهد شد.


بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله گلرنگ بر روی عملکرد مرغان تخمگذار تجارتی


بررسی اثر افزودن کاه گندم و ملاس بر خواص سیلویی بقایائی زراعت باقلا


54 out of 100 based on 59 user ratings 584 reviews

بررسی اثر تغذیه تکمیلی (سطوح مختلف انرژی) بر میزان بره‌گیری در گوسفندان کردی استان ایلام
بررسی اثر مخلوط پنج گیاه داروئی بر توان تولیدی گاوهای شیرده
بررسی اثر مکمل‌های غذایی حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین برای تغذیه تحریکی و همچنین بر عملکرد تولید مثل گوسفندان نژاد دالاق
بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوارکنندگان
بررسی استفاده از آزولا فیلکولوئیدس در جیره جوجه‌های گوشتی
بررسی امکان تکثیر کرم خاکی بر بقایا و ضایعات مختلف کشاورزی بمنظور تغذیه دام
بررسی امکان جایگزینی ضایعات چغندرقند (طوقه و ریشه) غنی‌شده به جای ذرت سیلو شده در تغذیه گاو میش
بررسی به منظور مونوکلونال آنتی‌بادی علیهB.V.D.V
بررسی تاثیر سطوح مختلف کولین و میتونین جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی
بررسی تاثیر عصاره مغز دانه چریش Azadirachta indica Adr.Juss زیتون تلخ Melia azedarach L. برکنه و اروآبیدموم خوار زنبور عسل
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*