تاثیر تراکم انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بر روی پروار بره‌های نر کردی (سن 4 و 8 ماه)


تاثیر تراکم انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بر روی پروار بره‌های نر کردی (سن 4 و 8 ماه)
در این طرح 3 تراکم انرژی قابل متابولیسم (5ˆ2 ، 6ˆ2، 7ˆ2 مگاکالری در کیلوگرم جیره) و 2 تراکم پروتئین خام (5ˆ11 و 13 %) هستفاده می‌شود جیره‌های آزمایشی بصورت فاکتوریل به مدت 14 هفته به بره‌های نر خورانده خوهند شد.


بررسی خصوصیات ژنتیکی صفات اقتصادی کرم ابریشم بومی ایران
برای هر جیره آزمایشی تعداد 6 بره هستفاده خواهد شد2 هفته برای تغییر جیره و تطابق بره‌ها بصورت انفرادی تغذیه می‌شوند و شاخصهای مصرف غذا، اضافه وزن، نسبت تبدیل غذا به اضافه وزن، نسبت غذا به وزن متابولیکی، مصرف انرژی و نسبت مصرف انرژی به اضافه وزن، مصرف انرژی و نسبت مصرف انرژی به اضافه وزن هر دو هفته یکبار مشخص خواهد شد.


بررسی خصوصیات شیرواری و رشد بره گوسفند شال در دو سیستم پرورش
در انتهای آزمایش تجزیه کیفیت لاشه انجام می‌شود.


بررسی خصوصیات فولیکولی و ارتباط آن با کیفیت پوست در گوسفند کبوده فارس
غذا و آب بصورت آزاد در اختیار بره‌ها برنامه داده شده و در هر شبانه‌روز 6 نوبت غذا داده می‌شود.آزمایش در 2 مرحله بر روی بره‌های با سن 4 ماهه و 8 ماهه انجام می‌گیرد، طرح آماری کاملا تصادفی و با روش فاکتوریل هستفاده شده و میانگین‌ها به روش دانکن مقایسه می‌گردند.


بررسی رابطه بین نسبت پروتئین به ازت ، اوره، شیر و راندمان آبستنی در چند مزرعه پرورش گاو شیری هلشتاین


بررسی عملکرد پرواری گوساله‌های نر دشتیاری


60 out of 100 based on 55 user ratings 1130 reviews

بررسی عملکرد تولید شیر و خصوصیات شیرواری گاو سیستانی در منطقه سیستان
بررسی کارآیی استفاده از الکترپانکچر در فعال نمودن تخمدانهای گاو پس از زایش
بررسی کانون‌های آلودگی میکروبی شیرخام از مرحله دوشش تا تحویل به کارخانه در استان کرمانشاه
بررسی و انتخاب لاینهای خالص چینی و ژاپنی از دو نوع هیبرید پلی‌فاز کرم ابریشم به روش کراس بریدینگ
بررسی و تعیین اثر مدیریت ، تعداد و ترکیب مناسب گله در گاوداریهای هلشتاین ایران از نظر بازده اقتصادی
بررسی وضعیت دام در مراتع ییلاقی و قشلاقی استان کهگیلویه و بویر احمد
بررسی وضعیت عنصر ید در خون گاوهای شیری گاوداری‌های صنعتی حومه اصفهان
بررسی وضعیت گله‌داری استان همدان
بررسی وضعیت گله‌داری در استان کهگیلویه و بویراحمد
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*