تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام خوراک دام موجود در استان کرمانشاه


تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام خوراک دام موجود در استان کرمانشاه
در زمینه ارزشیابی و تعیین مواد مغذی و معدنی (بخصوص عناصر کم مصرف ) موجود در پرمصرف‌ترین منابع خوراکی دام هستان کرمانشاه یعنی(یونجه، شبدر، سبوس گندم، تفاله، چغندرقند، جو، غلات ) که سطح زیر کشت مربوط به اونها به ترتیب گندم دیم ˆ26000 ، گندم آبی ˆ42500 هکتار، جو دیم ˆ58500 هکتار، جوآبی ˆ6500 هکتار، چغندرقند 8627 هکتار، علوفه (یونجه و شبدر) 9792 هکتار که حدود 444000 کاه گندم و جو، حدود ˆ70000 تن دانه جو، حدود 38000 تن سبوس (13 % گندم تولیدی)، حدود ت17000 تن تفاله خشک چغندرقند، حدود 12000 تن ملاس ، حدود215000 تن برگ و طوقه چغندرقند، حدودˆ17000 تن علوفه خشک (یونجه و شبدر) تولید می‌شود تاکنون اقدامی صورت نگرفته هست لذا به منظور شناخت صحیح و علمی از کم و کیف اجزا تشکیل دهنده این منابع خوراکی با هستفاده از جمع‌آوری نمونه به روش صحیح و مناسب آماری و تجزیه اونها در آزمایشگاه طرح تحقیقاتی فوق برنامه‌ریزی و ارائه می‌گردد.


بررسی وضعیت موجود تولید و مصرف پوست در استان خوزستان


بررسی وضعیت و مسائل پرواربندی گوسفند در استان ایلام


86 out of 100 based on 76 user ratings 626 reviews

بررسی و مقایسه روشهای مختلف شیمیایی و تغذیه‌ای تولک اجباری در سیکل دوم تولید مرغهای تخمگذار صنعتی
تاثیر اخته کردن بر روی کیفیت و کمیت گوشت گوساله نر سیستانی
تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین در پروار بره‌های توده بهمئی
تاثیر نسبت مرغ به خروس روی باروری، جوجه درآوردن مرغان بومی استان اصفهان در سنین مختلف گله
تحلیل تابع تولید و کارآیی فنی واحدهای پرواربندی گوسفند استان قزوین
تدوین جداول ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور کشور
تعیین اثر آنزیم تولید کشور بر انرژی قابل متابولسیم خوراک طیور
تعیین احتیاجات غذایی توده‌های مختلف شتر کشور
تعیین ارزش غذایی شاخه و برگ اکالپیتوس و غلاف بادام
تعیین ارزش غذایی کاه کمپوست حاصل از کشت قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپورس در تغذیه دام
تعیین ارزش غذایی کود خشک مرغ تخمگذار در تغذیه گوسفند
تعیین ترکیبات شیمیائی و انرژی خام یونجه خشک استان همدان
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*