جایگزین کردن جو و کنجاله تخم‌پنبه بجای ذرت و کنجاله سویا در تغذیه طیور گوشتی


جایگزین کردن جو و کنجاله تخم‌پنبه بجای ذرت و کنجاله سویا در تغذیه طیور گوشتی
مهمترین مسئله‌ای که در صنعت دامپروری و پرورش طیور حائز اهمیت هست تولید مطلوب با حداقل هزینه می‌باشد.


تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم چهارگونه مرتعی استان سیستان و بلوچستان
بیش از 3/4 کل هزینه یک واحد دامپروری هزینه‌های مربوط به تغذیه می‌باشد.


تعیین ژنوتیپهای ویروس گامبورو در استان مرکزی
متاسفانه در شرایط کنونی، گرچه فاکتور اول تا حدودی کم و بیش رعایت می‌گردد، اما به دلیل بالا بودن قیمت کنجاله سویا و ذرت در بازارهای بین‌المللی و اتلاف هزینه گزاف جهت تامین این مواد غذایی بهتر هست حتی‌المقدور از محصولات وطنی هستفاده شود.


تعیین ضرایب تبدیل و قدرت پروار شترهای یک کوهانه در سنین مختلف
در جیره طیور گوشتی می‌توان از محصولاتی نظیر جو و کنجاله تخم پنه هستفاده کرد بشرط اونکه این موادغذایی هیچگونه اثر سویی بر روی رشد حیوان نداشته باشد.


تعیین مناسبترین نسبت جایگزینی علف نی خشک با مخلوط کاه و یونجه در جیره پرواری گوساله‌های نر گاو میش
گیاه جو را می‌توان به دو صورت کشت دیم و کشت آبی پرورش داد.


تعیین مواد مغذی موجود در کشک تهیه شده به روش صنعتی و بررسی استفاده از سطوح مختلف آن در تغذیه جوجه‌گوشتی
همچنین از اون می‌توان بصورت محصول دوم در تقویم زراعی بهره برد.


تعیین میزان جایگزینی سیلوی سورگوم شیرین نسبت به ذرت سیلو شده در پرواربندی گوساله‌های نر
از کنجاله تخم پنبه به عنوان منبع پروتئینه و از جو می‌توان بعنوان ماده انرژی‌زا در جیره هستفاده نمود.


تولید الیاف دامی ظریف جهت منسوجات
تاکنون بر روی این دو ماده غذایی آزمایشات متعددی انجام شده هست اما تلفیق این دو ماده غذایی در هیچ آزمایشی صورت نگرفته هست لذا بررسی اثرات متقابل جو و کنجاله تخم پنبه و بهترین سطح جایگزینی این دو ماده غذایی، همچنین نحوه فرآیند مختلف بر روی جو و کنجاله تخم پنبه و در نهایت تولید جیره‌ای با کیفیت مناسب و اقتصادی از نظر هزینه انجام تحقیق فوق را ایجاب می‌کند.


تهیه الگوی مصرف آب شرب مناطق روستایی72 out of 100 based on 47 user ratings 1022 reviews