مقایسه جیره‌های غذایی مختلف از طریق تعیین ضریب تبدیل آنها در مرغداریهای استان فارس


مقایسه جیره‌های غذایی مختلف از طریق تعیین ضریب تبدیل آنها در مرغداریهای استان فارس
تعداد واحدهای مرغ گوشتی هستان 1002 واحد با ظرفیت 756ˆ875ˆ9 قطعه در هر دوره می‌باشد اما بر پايه آمار و اطلاعات موجود ضریب تبدیل دان به گوشت در هستان بیش از 4ˆ2 به ازای یک کیلوگرم گوشت به صورت وزن زنده تولید برآورده شده هست .


بررسی اثرات تعادل کاتیون - آنیون جیره بر روی عملکرد پرواری، تعادل اسی- بازخون و خصوصیات لاشه بره پرواری نژاد ورامینی
در حالی که بصورت هستاندارد ضریب تبدیل دان به گوشت در حدود 8ˆ1 می‌باشد.


قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام ، انرژی خام و ماده خشک کنجاله سویا به وسیله میگوهای سفید هندی جوان
این مسئله هزینه‌های هنفرمودی را بر مرغداران تحمیل می‌کند که برای بررسی این موضوع و دلایل متغیر و بالا بودن ضریب تبدیل آزمایش زیر انجام شده هست به اسن صورت که ابتدا با مراجعه به مراکز عمده تهیه جیره گوشتی انواع جیره‌هایی که در سطح هستان به کار می‌رود را تهیه می‌کنیم و یک جیره را به عنوان جیره شاهد در نظر می‌گیریم واون را در شرایط یکسان مدیریتی بر روی نژاد غالبی که در هستان پرورش داده می‌شود آزمایش می‌کنیم به اسن صورت که با انتخاب حداقل 4 تکرار برای هر تیمار و تقسیم‌بندی سالن تیمارها را به صورت کالما تصادفی در واحدهای آزمایشی اعمال می‌کنیم.


روشهای مختلف فرآوری جو در تغذیه جوجه های گوشتی و مرغهای تخمگذار
در ضمن از هر یک از جیره‌ها نمونه‌هایی را به آزمایشگاه جهت اونالیز شیمیایی ارسال می‌داریم و در نهایت پس از طی دوره پرورش با جمع‌آوری آمار و اطلاعات (سرعت رشد، میزان غذای مصرفی روزانه و ضریب تبدیل) و اونالیز این اطلاعات وجود اختلافات ممکن را بین جیره‌های مختلف جیره شاهد و تاثیر اون بر ضریب تبدیل غذا را مورد بررسی برنامه می‌دهیم.


بررسی روش های مختلف پرورش و زمان استقرار کلنی ها بر عملکرد زنبور عسل در مزارع آفتابگردان


مقایسه اقتصادی روش های مختلف تولک بری اجباری گله های مولد مرغ بومی اصفهان


60 out of 100 based on 35 user ratings 260 reviews

اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره پرواری گوساله های نر هلشتاین
بررسی میزان عناصر روی، مس، و آهن در سرم و جیره گاوهای شیری در واحدهای گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی اصفهان
بررسی اثرات سطوح مختلف جو و سولفات مس در جیره بر میزن کلسترول پلاسما و زرده تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار
بررسی تاثیر بلوک های مواد معدنی بر تولید گوسفندان داشتی چرا کننده از مراتع سمیرم
بررسی خصوصیات تولید مثلی خروس بومی اصفهان
بررسی همبستگی رکوژهای مقطعی با رکورد کل تعداد تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان تحت دو سیستم نگهداری قفس و بستر
بررسی امکان بهبود مدیریت تغذیه و پرورش تلیسه های آمیخته در شرایط روستایی منطقه گلپایگان
بررسی وضعیت مدیریت تغذیه در واحدهای صنعتی گاو شیری اصفهان
بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاوهای شیری در گاوداری های صنعتی استان اصفهان
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*