بررسی رشد جبرانی در بزغاله‌های سیاه بومی پرواری استان بوشهر


بررسی رشد جبرانی در بزغاله‌های سیاه بومی پرواری استان بوشهر
با توجه به 800000 راس بز و بزغاله در هستان و اهمیت پرورش و نگهداری اون و هستفاده از پدیده رشد جبرانی، 56 راس بزغاله نر سیاه بومی 5 ماهه انتخاب و پس از طی دوره عادت ، در قالب یک طرح کامل تصادفی به چهار تیمار -1 شاهد، 45-2 روز محدودیت ، 60-3 روز محدودیت ، 75-4 رو محدودیت تقسیم می‌گردند.


بررسی علل و آثار ورشکستگی مرغداریهای گوشتی شهرستان بویراحمد
تیمار شاهد تا پایان آزمایش جیره نگهداری و رشد برپايه وزن متابولیکی _کاه آزاد و کنستانتره کنترل شده) و تیمارهای محدودیتی جیره در حد نگهداری (بدون کنستانتره و کاه آزاد) دریافت خواهند کرد.


انتخاب مناسبترین رژیم غذایی برای افزایش وزن گوساله های بومی استان
پس از دوره محدودیت دوره غذادهی مجدد با کنستانتره تا رسیدن به وزن یکسان با گروه شاهد ادامه خواهد داشت .


طرح ساماندهی آزمایشگاههای مراکز تحقیقاتی (بهینه سازی تحقیقات)
سری کشتارها بدین صورت هست که پس از طی هر دوره 4 راس تیمار محدودیتی جهت تعیین ترکیبات شیمیایی (چربی، خاکستر، آب و پروتئین) کشتار خواهد شد.


بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی طرحهای مدیریت دام و مرتع مارگون
در شروع آزمایش نیز 4 راس کشتار می‌شوند.


بررسی امکان بهبود مدیریت تغذیه در عملکرد واحدهای پرواربندی گوسفندان استان کهگیلویه و بویراحمد
در پایان بین تیمارها مقایسه میانگین انجام خواهد شد و تیمارها از نظر اقتصادی ارزیابی و بهترین تیمار پیشنهاد خواهد شد.


شناسایی مقدماتی وضعیت گله داری در استان کهگیلویه و بویر احمد


بررسی اثر مقادیر مختلف کنجاله کانولا در مرغ گوشتی


60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews