تعیین قابلیت هضم مواد علوفه‌ای و کاه غلات موجود در استان کردستان


تعیین قابلیت هضم مواد علوفه‌ای و کاه غلات موجود در استان کردستان
در راستای ارزشیابی مواد خوراکی دام و طیور، تعیین قابلیت هضم هر یک از مواد خوراکی مصرفی دام و طیور ضروری می‌باشد، که در این طرح تحقیقاتی در نظر هست قابلیت هضم مواد علوفه‌ای (یونجه و شبدر) و کاه‌ها (کاه گندم و کاه جو) به روشهای Invivo و Invitro اندازه‌گیری میشود، در ابتدا جهت بدست آوردن نمونه‌هایی از هر یک از مواد خوراکی مورد نظر هستان را به سه منطقه تقسیم‌بندی گروه و از هر منطقه با توجه به نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده تصادفی از مواد خوراکی نمونه‌برداری بعمل می‌آید سپس نمونه‌های بدست آمده را دوره 20 روزه به سه راس نر و بالغ داده میشوند و سپس از مواد خوراکی، مدفوع، باقیمانده مواد خوراکی گرفته و به آزمایشگاه ارسال می‌گردند و در آزمایشگاه هر کدام از نمونه‌ها برای ماده خشک ، خاکستر، الیاف خام و عصاره عاری از ازت مورد اونالیز برنامه می‌گیرند و ضریب هضمی هر یک از مواد مغذی و برای هر کدام تعیین میگردد.


بررسی امکان سیلو کردن بقایای کدو آجیل و استفاده از آن در جیره غذایی گوساله های پرواری گاومیش


بررسی اثرات استفاده از مکمل سلنیوم و ید بر عملکرد گوسفندان استان مرکزی در شرایط چرا


66 out of 100 based on 21 user ratings 296 reviews

بررسی وضعیت مدیریت تغذیه در طول دوره خشکی گاوهای شیری در شهرستان گلپایگان
بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوار کنندگان
بررسی اثر شوری آب بر عملکرد بلدرچین در استان آذربایجان شرقی
بررسی ماندگاری و پرورش بومی مروارید در شرایط روستایی
بررسی امکان بهبود ارزش غذایی کاه گندم با استفاده از مخمر نانوایی
تاثیر نسبت مرغ به خروس روی باروری، جوجه در آوری مرغان بومی استان اصفهان در سنین مختلف گله
اثر کشت دو گونه قارچ صدفی و روش پیش عمل آوری بستر به ارزش غذایی کاه برنج توام باکود مرغی
تعیین ارزش غذای شاخ و برگ اکالیپتوس و غلاف بادام
تعیین ارزش غذایی علوفه مرتعی استان ایلام - مرحله اول تعیین قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم
تعیین ترکیب مناسب سیلوی تفاله لیمو با خرمای غیرخوراکی و تعیین ارزش غذایی آن در تغذیه بزغاله ها
بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف بلوط کم تانن با ذرت روی عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار تجارتی
تعیین سازگاری، ترکیب گونه ای و عملکرد علوفه ای بعضی از گونه های گندمیان و بقولات در کشت خالص و مخلوط
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*