مقایسه کارآیی واحدهای صنعتی و سنتی گوساله‌پرواری در استان همدان


مقایسه کارآیی واحدهای صنعتی و سنتی گوساله‌پرواری در استان همدان
در این طرح پس از تعیین اهمیت گوشت کلیه اطلاعات لازم با هستفاده از روشهای موجود برای جمع‌آوری داده‌ها از واحدهای صنعتی و سنتی گوساله‌پرواری در هستان جمع‌اوری می‌شود که این امر اهمیت و جایگاه این واحدهای تولید را در اقتصاد هستان مشخص می‌کند سپس جهت رسیدن به مهمترین شرایط موثر بر تولید با هستفاده از روشهای اقتصادسنجی اقدام به برآورد مدلهای مربوطه خواهد شد که از این طریق ضرائب به دست آمده میزان اهمیت و نقش شرایط را نشان خواهند داد و برای سیاستگذاریها و برنامه‌ریزیهای آینده به کار خواهند رفت .


بررسی خصوصیات ژنتیکی صفت اقتصادی کرم ابریشم بومی ایران
در مرحله بعدی کارائی مربوط به واحدهای مورد محاسبه برنامه می‌گیرد که عبارت از کارائی تکنیکی، تخصیص و اقتصادی خواهد بود و در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادات لازم ارائه خواهد شد.


بررسی تلاقی های سه طرفه و چهار طرفه در چهار واریته کرم ابریشم ایران


تعیین مقدار و دفعات تغذیه برای سنین لاروی کرم ابریشم هیبرید ایرانی


60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews

تعیین معادله پیش بینی عملکرد اقتصادی طول عمر با استفاده از عملکرددوره اول شیردهی در گاو هولشتاین
بررسی استفاده از پودر سیب زمینی در جیره جوجه های گوشتی
تجزیه واریانس ژنتیکی و ترکیب پذیری صفات کمی کرم ابریشم با استفاده از آمیزش دی آلل
بررسی استفاده از ضایعات ماکارونی در جیره بر راندمان جوجه های گوشتی
تزریق ‏‎GnRH‎‏ و تاثیر آن درباروری گاوهای شیری
مطالعه اثر کاربرد ژئولیت بر روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی
مطالعه فولیکولهای پوست در گوسفندان آمیخته قزل و آرخامرینو
تعیین کارآیی فنی واحدهای پرواربندی گوسفند استان قزوین
شناسایی وضعیت جمعیت های بومی گوسفندان و بزها در منطقه قزوین
بررسی زمستانگذرانی کلنی های مدرن و اثرات قوی نگهداشتن کلنی ها در زمستان
طرح جامع اصلاح نژاد زنبور عسل (فاز 1) شناسایی و انتخاب بهترین کلنی های زنبور عسل در استان قزوین
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*