تعیین مولفه های واریانس و کوواریانس صفات اقتصادی در گوسفند کبوده فارس به منظور تعیین استراتژی مناسب انتخاب


تعیین مولفه های واریانس و کوواریانس صفات اقتصادی در گوسفند کبوده فارس به منظور تعیین استراتژی مناسب انتخاب
امروزه در تعداد زیادی از کشروها برای تغییر در خصوصیات تولیدی حیوانات از روشهای علمی اصلاح نژاددام هستفاده می شود.


بررسی و تعیین مناسب ترین فصل پرواربندی بره‌ها در خوزستان
چون دقت برآورد ارزش ارئی واقعی حیوانات تحت تاثیر شرایط محیطی برنامه دارد بنابراین در برآورد اثرات ژنتیکی لازم هست برای این اثرات تصحیح انجام شود.


طرح شناسائی گاوهای بومی ایران مرحله اول ( بررسی مقدماتی شناسائی نژاد گاومیش‌های خوزستان )
بعبارت دیگر تصحیح برای اثر شرایط محیطی باعث می شود که تغییرات رکودها که ناشی از تاثیرات شرایط محیطی روی انها می باشد کاهش یابد در نتیجه براورد پارامترهای ژنتیکی صفات نمایانگر واریانس ژنتیکی واقعی جامعه بوده و بدین ترتیب پیشرفت ژنتیکی قابل انتظار صفات مورد بررسی دقیقتر براورد می گردد.


طرح شناسایی نژاد گاوهای بومی ایران ( بررسی مقدماتی شناسائی نژاد گاوهای گلپایگانی )
در گله های گوسفندان بومی هستان فارس (کبوده و ترکی قشقایی) بدلیل انجام انتخاب در سالهای گذشته لازم هست سیستم انتخاب در آتها تغییر و بر پايه هستراتژیهای جدید این کار صورت گیرد.


بررسی اثرات پرورش کشت مخلوط در تولید بیشتر علوفه و مقایسه آن با کشت
برای تغییر در سیستم فعلی ابتدا لازم هست پارامترهای ژنتیکی محاسبه سپس هستراتژی لازم را انتخاب نمود.


بررسی و پژوهش ارزش غذائی سیب زمینی مازاد بر مصرف انسانی از طریق تعیین ضریب قابلیت هضم بمنظور کاربرد عملی در تغذیه دام
بنابراین باید از صفات دارای ارزش اقتصادی در این نژادها در رکورد برداری شود.


بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هلشتاین ثبت شده کانادائی و مقایسه آن با گاوهای هلشتاین بومی شده در موسسه
برای انی منظور تعداد هشت گله از نژاد کبوده را انتخا کرده (این گله ها ای بین گله های تحت پوشش طرح محوری قوچ انتخاب می شوند) و در فصل آمیزشی پس از هموقتی فحلی اقدام به جفت گیری کنترل شده کرده پس از تولید بره ها صفات وزن تولد درجه پوست، وزن شیرگیری7 وزن 6 ماهگی وزن یکسالگی وزن در هنگام جفت گیری پشک تولیدی و حجم دنبه رکوردگیری شده در حداول ثبت می شوند.


بررسی پژوهش جهت پتانسیل تولید شیر نسل اول گاوهای سیستانی
این کاربرای سه سال تکرار می شود اطلاعات مورد نظر با مدل مناسب آماری تجزیه و تحلیل شده و پس از بررسی اثرات مولفه های (کو) واریانسی محاسبه میشود.


بررسی و پژوهش جهت تعیین قدرت اسپرم دهی و قدرت انجماد اسپرم بمنظور ایجاد بانک اسپرم گاوهای نر تخمی سیستانی72 out of 100 based on 37 user ratings 1112 reviews

بررسی و پژوهش جهت تعیین قدرت رشد گوساله‌های سیستانی در دوران شیرخوارگی با دو سیستم نگهداری تغذیه با مادر و بدون مادر
بررسی مقدماتی کنجاله سویا ، کنجاله ذرت ، کنجاله کنجد و گلوتن در تغذیه زنبور بعنوان تامین پروتئین مورد نیاز کلنی‌ها
ترسیم نقشه کاملی از مراکز و منابع شهد و پولن و همچنین مسیر حرکت کندوها در سرتاسر کشور
طرح تولید آمیخته‌های تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) از طریق ایجاد و نگهداری بانک ژن طیور با لاین‌های اصیل ( تولید هیبریدهای گوشتی )
بررسی در چگونگی ساخت کنسانتره طیور با استفاده از مواد موجود در ایران : بخش اول کنستانتره طیور گوشتی
ادامه طرح شناسائی و اصلاح نژاد مرغان بومی ایران
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*