بررسی موانع و مشکلات و انتقال دامداریهای درون شهری به خارج از شهرها و ارائه راهکارهای مناسب در استان اصفهان


بررسی موانع و مشکلات و انتقال دامداریهای درون شهری به خارج از شهرها و ارائه راهکارهای مناسب در استان اصفهان
محصولات حاصله از دام چه از جهت تولید گوشت و چه از نظر فرآورده های جانبی اون در اقتصاد کشاورزی دارای اهمیت فراوانی هست و در واقع یکی از منابع اصلی تولید و تامین نماينده عمده مواد پروتئینی مورد نیاز به شمار می آید با توجه به این جایگاه، برای حفظ و توسعه این صنعت مهم تولیدی باید شرایط و انگیزه های لازم و مطلوب را فراهم آورد تا تولیدنمايندگان با فراغ بال به تولید ادامه دهند یکی از مشکلات پايه ی که در سالهای اخیر دامداران درون شهری با اون روبرو بوده اند و این مشکل در کاهش انگیزه اونها بی تاثیر نبوده هست، همانا بحث انتقال دامداریهای شهری به خارج از شهر می باشد که متاسفانه پیشرفت این طرح در سالهای گذشته بسیار کند و بطئی بوده هست لذا مسئله پايه ی این هست که چه موانع و محدودیتهایی در اجرای این طرح وجود دارد و برای تسریع در انجام کار و نیل به اهداف چه اقدامات موثری می توان انجام داد این طرح تحقیق در واقع به منظور پاسخگویی به این مسئله طراحی شده هست.


بررسی در نحوه و میزان استفاده از ضایعات کارخانجات آب میوه‌گیری ( تفاله سیب ) بمنظور پرواربندی گوساله
هدف از تحقیق، بررسی محاسن، معایب، موانع و مشکلات و محدودیتهای انتقال واحدهای دامداری درون شهری در کشور و همچنین بررسی تجزیه کشورهای مشابه ایران در زمینه مذکور و ارائه راهکارها و الگوی مناسب جهت رفع موانع موجود می باشد.


استفاده از مکمل‌های مواد معدنی ( بلوک ) و مقایسه آن با نمک در تغذیه دام‌های شیری


بررسی ارزش غذائی ضایعات مزارع حبوبات از طریق تعیین ضریب قابلیت هضم بمنظور کاربردی عملی آن در تغذیه نشخوارکنندگان


72 out of 100 based on 27 user ratings 1202 reviews