اثرات نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی


اثرات نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی
در شش ماه گذشته مقدمات اجرای آزمایش نظیر تهیه خوراک، آماده سازی جوجه، سفارش جوجه، تهیه دارو و دیگر هماهنگی های لازم انجام گردیده لیکن بدلیل بروز فصول سرد که کار جوجه ریزی درابتدای سال آینده انجام گردد.


بررسی ارزش اصلاحی قوچهای افشاری
در حال حاضر بررسی منابع و کلیه مراحل مقدماتی انجام آزمایش انجام گردیده و انشاالله بزودی جوجه ریزی انجام می گردد.


شناسایی زنبور عسل استان زنجان و مقایسه خصوصیات بیولوژیکی آن با نژادهای اقتصادی دنیا
با توجه به ابلاغ دیر هنگام طرح و آماده سازی مقدمات اجرای آزمایش که به فصول سرد سال انجامید علت تاخیر پیش آمده توجیه می گردد.


اثر رقیق‌کردن جیره غذایی و جبران کاهش رشد در جوجه‌های گوشتی


بررسی عملکرد بره‌های حاصل از تلاقی سه نژاد قوچ سنجابی ، لری و چالشتری با میشهای چالشتری
نمایه ها:


54 out of 100 based on 29 user ratings 404 reviews

بررسی اسکان پرورش کرم ابریشم و تعیین بهترین واریته توت در استان کرمان
پرورش ملکه زنبورعسل
بررسی آنزیمهای و روش گوارش کربوهیدراتها در شتر
تحقیقات و آموزش و ترویج نوغانداری
بررسی تقاضای انواع گوشت در ایران
بررسی شروع فعالیت جنسی بره‌های ماده مهربان و لری
تعیین ارزش غذایی پوش کشمش غنی شده بوسیله ازت غیرپروتئینی و اثر آن در جیره غذایی گوسفند مهربان در حال رشد
تعیین پارامترهای فرتیلیته ، فکوندیته ، پروپیفیسیته و زمان فعالیت جنسی بعد از زایمان در گوسفند مهربان
اثر فصل تولد در شروع فعالیت جنسی بره‌های ماده مهربان
بررسی ارزش غذایی کاه و اوره پس از سیلو شدن در بره‌های در حال رشد مهربان
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*