بررسی عملکرد کاربرد سیلوی سورگوم شیرین نسبت به ذرت سیلو شده


بررسی عملکرد کاربرد سیلوی سورگوم شیرین نسبت به ذرت سیلو شده
- انعقاد برنامه داد با دامدار جهت خرید گوساله مورد نیاز - خرید 32 راس گوساله توسط دامدار و تحویل به ایستگاه - انجام عملیات واکسیناسیون ، سم پاشی و خوراندن داروهای ضد انگل -سپری نمودن دوران عادت پذیری - وزن کشی و تقسیم بندی گوساله ها در 4 سالن - تعیین جیره غذایی برای گروههای آزمایشی - انجام عملیات اجرائی طرح شامل جیره نویسی ، آماده کردن خوراکهای جداگانه برای گروههای مورد آزمایش و وزن کشی ماهیانه - گوساله های مورد آزمایش سیلوی سورگوم شیرین را براحتی مصرف نموده و تا کنون عوارضی مشاهده نشده هست .


استفاده از کاه گندم و ملاس در تهیه سیلوی برگ و طوقه چغندرقند جهت پروار بره‌های نر بلوچی


استفاده از محلول دوتریم اکسید در برآورد ترکیبات بدن گوسفند در حال رشد
نمایه ها:


78 out of 100 based on 23 user ratings 848 reviews

استفاده از مخلوط ملاس با سطوح مختلف اوره در جیره غذائی گوساله‌های نر پرواری
استفاده از مخلوط ملاس و اوره مایع به صورت آزاد در تغذیه گوساله‌های نر پرواری گاومیش
استفاده از مواد ازته غیرپروتئینی در تغذیه مرغان تخمگذار خوراکی
انتخاب الگوئی مناسب برای پیش‌بینی افزایش وزن روزانه در گوساله‌های بومی استان گیلان (در قالب طرح شناسائی گاو بومی گیلان)
اندازه‌گیری صفات ظاهری و خصوصیات تولیدی گوسفند ترکی در ایستگاه
اندازه‌گیری میزان آلودگی جیره غذائی طیور به آفلاتوکسین
بازیابی پروتئینهای آب پنیرهای صنعتی و سنتی با روشهای فیزیکوشیمیایی و بررسی خواص آنها
بررسی آزمایشات مقایسه‌ای و عملکرد هیبریدهای تخمگذار تولیدی موسسه تحقیقات دامپروری با هیبریدهای تخمگذار تجارتی متداول در بازار ایران
بررسی اثرات استفاده از نعناع در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی بر روی عملکرد و کاهش درصد تلفات
بررسی اثرات اولین سن جفتگیری بر روی خصوصیات تولید بزهای سانن ایرانی
بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف پروتئین گیاهی بجای پروتئین حیوانی بر روی عملکرد مرغان تخمگذار
بررسی اثرات سطوح متفاوت ویتامین C در سه نوع جیره غلیظ و رقیق و معمولی تغذیه شده به جوجه‌های گوشتی در معرض استرس گرمایی
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*