بررسی خصوصیات ژنتیکی صفت اقتصادی کرم ابریشم بومی ایران


بررسی خصوصیات ژنتیکی صفت اقتصادی کرم ابریشم بومی ایران
پس از سالهای زیادی انتخاب طبیعی ، حیوانات بومی نسبت به شرایط محیطی و تنش های ناشی از محدودیتهای محیطی محل خود به طور قابل ملاحظه ای سازگاری و تطابق پیداکرده اند مقاومت نسبی به بیماریهای بومی و منطقه ای نیز از مزیت های این موجودات محسوب می شود گرچه ممکن هست عملکرد تولیدی این موجودات کمتر از حیوانات اصلاح شده خارجی باشد ولی ارزیابی اونها باید بر پايه مجموع هستعداد اقتصادی اونها صورت پذیرد.


بررسی پراکنش جغرافیایی آفات و شکارچیان زنبور عسل در استان چهارمحال و بختیاری
در این طرح 5 گروه ژنتیکی کرم ابریشم بومی ایران مورد آزمون برنامه می گیرند.


بررسی تاثیر گرده‌افشانی زنبور عسل
با هستفاده از گروه بندی موجودات به دسته های خواهران و برداران تنی و شباهت این خویشاوندان پارمترهای ژنتیکی صفات اقتصادی اونها برآورد خواهد شد .


بررسی تعادل کاتیون - آنیون جیره‌های غذایی با استفاده از سطوح مختلف زئولیت بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی
اثرات انتخاب انفرادی بر روی صفات وزن پیله قشر پیله و % قشر پیله بررسی می شود .


بررسی تعیین سن مناسب جهت شروع پرواربندی بره‌های نر سنگسری


بررسی تعیین و افزایش توان تولیدی گوسفندان زندی در شرایط مزرعه


72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews

بررسی توان تولیدی 4 گروه بلدرچین وارداتی در ایستگاه شبستر
بررسی خصوصیات تولیدمثلی و مرفولوژیک آهوی ایرانی در حصار
بررسی خواص کیفی پنیر حاصله از مناسب‌ترین امتزاج شیر گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان
بررسی درصدهای مختلف سیلوی تفاله لیمو در تغذیه گوساله‌های نر بومی
بررسی روشهای تولید موم زنبورعسل
بررسی روشهای سیلو کردن تفاله گوجه‌فرنگی همراه با ذرت علوفه‌ای و تعیین ارزش غذایی آن در گوسفند بلوچی
بررسی زمستان گذرانی کندوهای مدرن و اثرات قوی نگهداشتن کلنی‌ها در زمستان
بررسی ژنتیکی برخی از خصوصیات پشم و رشد در گوسفند بلوچی
بررسی سازگاری قابلیتهای تولیدی گوسفندان آرخارمرینوس در شرایط محیطی آذربایجان شرقی
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*