بررسی مشخصات نژادی گوسفندان نژاد کردی در استان کردستان

بررسی آلودگی سالمونلاپولوروم - گالیناروم در واحدهای پرورشی مرغ مادر گوشتی اطراف تهران
فتق مغابن حاد یا اختناق فتق
مطالعه بیماری کریزای عفونی طیور در مرغداریهای اطراف تهران
بررسی وضعیت تولیدات دامی و صنایع جنبی آن در مناطق عشایری بختیاری و فارس و کهکیلویه و بویراحمد
طرز تشکیل پوسته تخم مرغ و عوامل موثر بر آن
بررسی طول عمر باکتریهای سالمونلا - استافیلوکوک و اشیرشیاکلی روی لاشه مرغهای منجمد
روده بازرسی و استفاده‌های آن
بررسی مسائل توسعه پرورش طیور صنعتی در شهرستان اصفهان
بررسی دامپروری عشایری استانهای چهارمحال و بختیاری و فارس و کهکیلویه و بویراحمدی
بهبود ژنتیکی گاوهای شیرده
بیماری ترک سمی و درمان آن
مطالعه و بررسی بیماریهای زنبورعسل در شهرستان محلات
جستجوهای اسپرژیلوس فلاووس در تخم پنبه
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*