گله‌داری در کرمان

بررسی مقایسه‌ای آنزیم رودنیز و بتاکاپتوییرات سولفورترانسفراز در بافت‌های مختلف طیور گوشتی
تغییرات حاصله در پروتئین قند و کلسیم خون موش در نتیجه آلودگی به ترپیانوزومااوانسی
مطالعه میکروسکوپی کلیه و میزنای شتر
اهمیت و نقش چربی ذخیره شده در ناحیه دم گوسفندان (ایران) در مقدار مصرف داروی بیهوشی (تیوپنتال) و طول زمان بهبودی
گرفتگی‌های سر پستان در گاو
بررسی وضعیت ماهیان و شیلات بندر لنگه و نحوه آلودگی آبها به نوزاد ادسستودهای تریپانورنکا
طرق مختلف بیهوشی در جراحی
پیشاب اسب آزمایش و تغییرات آن در بیماریهای گوناگون اسب
بررسی و تغییرات لکوسیتها و شمارش گلبولی در بیماری ذات‌الریه
بررسی تغییرات عیار سرمی کلسیم و فسفر در تعدادی از گاوداریهای شیری اطراف تهران در رابطه با وضعیت‌های مختلف و گروه‌های و تفاوت زایمانی
بررسی کلی اسیت آب آوردگی شکم در گوشتخواران سگ و گربه
بررسی وجود پادتن ضدویروس پاراآنفلوانزا 3 در خون دامها و انسانها در ایران
ارزیابی انتخاب محل شکاف لاپاروتومی برای عمل سزارین در گاو
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*