کاوش آگلوتینین ضدبروسلا در شیر میشها با دو روش آزمایش حلقه‌ای شیر و آگلوتیناسیون با آب شیر

بازرسی گوشت پرندگان اهلی
دوهفرال وی تی در دامپزشکی
بررسی کیفی مراتع منطقه بوانات استان فارس
بررسی میزان ابتلا شترهای منطقه فارس به بیماری بروسلوز با استفاده از روشهای سرولوژیک
بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری کوریزای عفونی در سالهای 1350-60
امکان همبستگی مقدار هموگلوبین ویتامین ئی پلاسما در خون طیور
بررسی اثر مقادیر مختلف ملاس بجای جو در جیره گوساله‌های پرواری
مقایسه سه روش مختلف نمونه‌برداری بمنظور جدا کردن سالمونلا از مدفوع سگهای اطراف تهران
باکتری‌های مولد اسیدلاکتیک و نقش آنها در صنایع شیر
بررسی دامپروری سنتی و صنعتی در شهرستان خلخال
مطالعه خصوصیات استافیلوکوکهای طلائی گاو
رابطه فیزیوپاتولوژیک رحم و تخمدان در گاو
هیستوپاتولوژی پنومونی گوسفند در استان فارس
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*