اثرات پتاسیل اسمزی بر جوانه‌زنی رشد لوبیا ‏‎(Phasedus vulgaris)‎‏


اثرات پتاسیل اسمزی بر جوانه‌زنی رشد لوبیا ‏‎(Phasedus vulgaris)‎‏
به طور کلی در حدود یک سوم از مجموع 149 میلیون کیلومتر مربع از سطح قاره ها را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد (سمینار مناطق بیابانی و کویری ایران 1371).


اثر مقادیر مختلف کود ازته بر ارزش غذایی، عملکرد و خصوصیات رشد چهار رقم سورگوم علوفه‌ای
خاکهای این مناطق از لحاظ باروری و میزان مواد آلی در سطح نامطلوبی برنامه دارند.


بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت علوفه بر خصوصیات زراعی، ارزش غذایی علوفه و عملکرد دانه چند رقم جو وتر یتیکاله
گنجایش نگهداری آب در اونها پایین بوده و در برابر فرسایش های آبی و بادی بسیار آسیب پذیر هستند.


مقاومت به شوری در مرحله رشد رویشی تعدادی از گیاهان زراعی و مرتعی
در حال حاضر از 14 کشور خاورمیانه، 9 کشور در شرایط کم آبی شدید بسر می برند.


بررسی اثر تراکم بذر و فاصله خطوط کاشت بر روی عملکرد سورگوم علوفه‌ای
که پر جمعیت ترین مناطق کم آب دنیا را تشکیل می دهند.


تعیین روند رشد و بررسی اثرات رژیم‌های مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و کیفیت گندم رقم فلات در شرایط آب و هوایی اهواز
ایران به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه از میانگین بارندگی معادل یک سوم جهانی برخوردار هست.


بررسی اثر تراکم گیاهی بر خصوصیات کمی، کیفی و آناتومیکی 4 رقم چغندرقند
بعلاوه میزان تبخیر سالیانه در برخی از نقاط اون 20 تا 40 برابر میزان بارندگی می باشد.


بررسی اثر مقادیر و نسبتهای مختلف بذر مخلوط شبدر ایرانی و جو علوفه‌ای بر عملکرد، ارزش غذایی و خصوصیات رشد علوفه
در مجموع، بخش مهم کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک هست.


تاثیر کشت مخلوط یونجه - داکتیل بر روی عملکرد علوفه و صفات مرتبط با آن
پیش بینی می شود که جمعیت ایران در 25 سال آینده به دو برابر افزایش یابد.

این در حالی هست که افزایش جمعیت جهانی، تقاضا برای بدست آوردن غذا را تحت تاثیر خود برنامه داده هست.

با توجه به این وضعیت، کشاورزان و دست اندرکاران امور کشور اصولا باید با تلاش فراوان و مدیریت صحیح و اقتصادی منابع آبی، مشکل غذایی جمعیت را رفع سازد .

در همین راستا، شناسایی و هستخراج ارقامی که در مناطق مزبور بدون کاهش عملکرد و یا با دارا بودن عملکرد قابل پذیرش، تولید محصول نماید حایز اهمیت خواهد بود.

اغلب تنش به عنوان عاملی بیرونی در نظر گرفته می شود و تاثیرات نامطلوبی را بر روی گیاه می گذارد.


نمایه ها:


80 out of 100 based on 40 user ratings 290 reviews