اولین گزارش یک مورد اسپوروتریکوز اسب در اطراف تهران/


اولین گزارش یک مورد اسپوروتریکوز اسب در اطراف تهران/
در تاریخ 1373/9/27 یک راءس اسب از نژاد تروبرد در یکی از اسبداری‌های اطراف شهرستان تهران مورد معاینه برنامه گرفت و پس از نمونه‌برداری از پای متورم و آزمایشات لازم قارچ اسپوروتریکس شنکئیی (Sporothrix schnckii) جدا گردید و تشخیص بالینی اسپوروتریکوز تایید گردید.


آبخوری بهداشتی جوجه گوشتی/
درمان با تجویز روزانه 10 گرم یدور پتاسیم از راه خوراکی به مدت 2 ماه انجام گرفت .


اسیدهای آمینه در جیره غذایی پولت و مرغ تخمگذار/
به علت مزمن بودن بیماری بهبود کامل حاصل نشد.


پتانسیل‌های دامپروری در استان کردستان/
این بیماری در اسب برای اولین بار هست که در ایران نقل می‌شود.


شتر و مشکلات شترداری در مراتع کشور


افزایش تولید در واحد سطح مزارع پرورش ماهیان سردابی (قسمت دوم)/


98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews