میزان کلسترول تخم‌مرغ و رابطه آن با سن مرغ‌های تخمگذار، وزن تخم‌مرغ و وزن زرده/


میزان کلسترول تخم‌مرغ و رابطه آن با سن مرغ‌های تخمگذار، وزن تخم‌مرغ و وزن زرده/
کلیه تخم‌مرغهای لگ‌هورن سفید، تاج ساده که 22 هفته سن داشتند از ابتدای تولید تا روز 180 از دوره تخمگذاری جمع‌آوری و وزن تخم‌مرغ، وزن زرده و میزان کلسترول اونها اندازه‌گیری شد.


شرکت بازرگانی شیلات ایران/
به موازات افزایش سن مرغها وزن تخم‌مرغ، اندازه زرده و میزان کلسترول بر حسب میلی‌گرم در هر تخم‌مرغ افزایش یافت .


ماهی خاویار
اما غلظت کلسترول تخم‌مرغ بر حسب میلی‌گرم در هر گرم زرده طی شش ماهه اول تولید کاهش یافت .


شرکت آستارا/
و این میزان کلسترول تخم‌مرغ اصطلاح جدید میلی‌گرم در هر گرم تخم‌مرغ پیشنهاد شد.


خاویار ایران، در بازار جهانی همچنان بهترین است/


شرکت نشاسته و گلوکز شیراز/


54 out of 100 based on 59 user ratings 1034 reviews