فراوانی بایوتایپ‌های مختلف بروسلا در سقط جنین‌های بروسلایی گوسفند و بز در ایران/


فراوانی بایوتایپ‌های مختلف بروسلا در سقط جنین‌های بروسلایی گوسفند و بز در ایران/
به منظور تعیین نقش بایوتایپ‌های مختلف بروسلا در سقط جنین گوسفند و بز، تعداد 1014 نمونه جنین طی سالهای 1373 تا 1375 مورد بررسی باکتریولوژی برنامه گرفته هست .


هاشمی، خزایی، افتخاری/
از اعضای مختلف جنین‌ها بر روی محیطهای اختصاصی کشت شده و در مجموع از 488 نمونه، باکتری بروسلا جدا گردید.


گفتگو با مدیرعامل شرکت تراشکاری کتک/
سویه‌های بروسلا تعیین تیپ شده، 377 مورد بایوتایپ 1 Brucella melitensis، 26 مورد بایوتایپ B.


بررسی اثر لجن فاضلاب بر تغییرات پتاسیم قابل جذب خاک در مقایسه با برخی کودهای آلی/
melitensis 2، 83 مورد بایوتایپ B.


شناسایی گونه‌های کنه خانواده ایکسودیده در گاوان منطقه اهواز-ایران/
melitensis و 2 مورد بایوتایپ B.


تجمع فلزات سمی ناشی از کاربرد لجن در کشاورزی، آیا مقررات USEPA حفاظتی است (قسمت اول)/
abortus 3 تعیین گردیدند.


برآورد ظرفیت حیاتی پرورش ماهی در قفس (بخش دوم)/


تاثیر تغییرات نوری در تکثیر خارج از فصل تخم‌ریزی ماهی قزل‌آلا/


60 out of 100 based on 55 user ratings 830 reviews