برخی مسایل محاسبات ماتریسی تنک (تعیین کران های بالا و پایین برای درایه های توابعی از یک ماتریس دلخواه)


برخی مسایل محاسبات ماتریسی تنک (تعیین کران های بالا و پایین برای درایه های توابعی از یک ماتریس دلخواه)
هدف تعیین کران هایی برای کمیت ‏‎u T f(A)v‎‏ هست که ‏‎A‎‏ یک ماتریس حقیقی ‏‎n*n‎‏ ( ‏‎n‎‏ یک عدد طبیعی بزرگ ) ،‌‏‎f‎‏ تابعی هموار و ‏‎u‎‏ و ‏‎v‎‏ دو ‏‎-n‎‏ بردار هستند .


مشخص سازی سیستمها با استفاده از سری فوریه
برای این منظور از تبدیل مساله ی اصلی به یک انتگرال ریمان - اشتیلتیس ، قواعد انتگرال گیری از نوع گاوس را برای تقریب زدن انتگرال به کار می بریم و همچنین با هستفاده از قضیه ای که پايه روش مونت کارلو هست دیده می شود که چگونه هزینه های محاسباتی برای تقریب زدن کمیت های ‏‎tr(A-1)‎‏ و ‏‎det(A)‎‏ به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد .


پیدا نمودن صفرهای مکرر یک تابع تحلیلی در یک دامنه محدود


حل عددی انتگرال و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل


78 out of 100 based on 63 user ratings 1238 reviews