پهنه بندی خطرزمین لغزش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی منطقه تالش-گیلان)


پهنه بندی خطرزمین لغزش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی منطقه تالش-گیلان)
بلایای طبیعی پدیده های مخربی در فعالیت های بشری محسوب می شوند .


مطالعه توده های نفوذی جنوب قم از نظر پتروگرافی و پترولوژی
با توجه به این عامل زمین لغزشها مهمترین پدیده در این زمینه می باشند .


مطالعه سنگهای ماگمائی و دگرگونی جنوب نائین از لحاظ پتروگرافی و پترولوژی
در این پایان نامه از مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی خطر زمین لغزش هستفاده شده هست .


مطالعه و بررسی کانیهای رسی باتلاق گاوخونی
روش ارائه شده یکی از روشهای جدید در دهه1990 می باشد با توجه به توانایی های شبکه های عصبی مصنوعی کاربرد اونها در رشته های مختلف مهندسی و علوم زمین گسترش قابل ملاحظه ای داشته هست .


تحقیقات زمین‌شناسی و معدن‌شناسی و مکانیت‌های شمال ایران مرکزی
در این پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در زمین شناسی مهندسی و در پیش بینی زمین لغزش های منطقه تالش مورد بررسی برنامه گرفته هست .


بررسی رسوب‌شناسی منطقه غرب دریاچه ارومیه
که با انتخاب پارامترهای ورودی موثر در زمین لغزش سیستم قادر خواهدبود اطلاعات ورودی را پردازش نماید و خروجی شبکه عصبی پیش بینی خطر رانش زمین را فراخوان نماید .


مطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیائی توده‌های نفوذی آلکالن و برخی از کواترهای منطقه حسنعلی راین کرمان


بیواستراتیگرافی سازند آباده


78 out of 100 based on 33 user ratings 1058 reviews