محیط رسوبی و دیاژنزسازند دلیچای دردو مقطع فیروزکوه سلطانیه


محیط رسوبی و دیاژنزسازند دلیچای دردو مقطع فیروزکوه سلطانیه
سازند دلیچای به سن ژوراسیک میانی تا پایانی در دو مقطع فیروزکوه و مقطع سلطانیه به صورت سیستماتیک نمونه برداری شد و از بین 115 نمونه دستی و 105 عدد مقطع نازک تهیه شد و بطور دقیق از پتروگرافی مورد مطالعه برنامه گرفت .


مطالعه و بررسی کانیهای رسی باتلاق گاوخونی
با هستفاده از تکنیکهای آماری و مطالعه میکروفاسیسها مشخص شد که توالی ایده آلی این سازند در مقطع فیروزکوه از چهار میکروفاسیس و در مقطع سلطانیه از پنج میکروفاسیس تشکیل شده هست که تفسیر افقی اون ها مدل رسوبی سازند دلیچای را در دو مقطع مذکور به وجود می آورد .


تحقیقات زمین‌شناسی و معدن‌شناسی و مکانیت‌های شمال ایران مرکزی
مدل رسوبی در مقطع سلطانیه نیز به صورت یک رمپ کربناته هست که قسمتهای حوضه تا پشته الیتی این رمپ را در بر می گیرد .


بررسی رسوب‌شناسی منطقه غرب دریاچه ارومیه
و مدل رسوبی در مقطع فیروزکوه یک رمپ کربناته هست که قسمتهای حوضه تا حاشیه حوضه این رمپ را در بر می گیرد .


مطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیائی توده‌های نفوذی آلکالن و برخی از کواترهای منطقه حسنعلی راین کرمان
پدیده های دیاژنزی در مقطع فیروزکوه شامل تراکم ، جانشینی ،میکرایتی شدن ، زیسا آشفتگی ، سیمانی شدن و انحلال می باشد و پدیده های دیاژنزی در مقطع سلطانیه شامل تراکم ، جانشینی ، میکرایتی شدن ، زیست آشفتگی ، سیمانی شدن ، انحلال و نئومورفیسم می باشد .


بیواستراتیگرافی سازند آباده
این مطالعه درکنار مطالعات انجام شده قبلی سعی در ارائه تفسیر کاملی از محیط رسوبی و دیاژنز دلیچای در منطقه البرز دارد .


مطالعه پتروگرافی و پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های آذرین ناحیه آوج


بررسی احتمال استخراج پتاس و آلومین از لوسینوفرهای شبه جزیره سارای (ساحل شرقی دریاچه ارومیه)


60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews