تاثیرپذیری فیزیکی شهر ایلام از مهاجرتهای روستایی بعد از انقلاب اسلامی

بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی مسیر فشم - میگون با نگرشی بر ناپایداری دامنه ها
مدل سازی عددی تاثیر لایه ی نمکی بر الگوی تغییر شکل در زاگرس
کانی‌شناسی و ژئوشیمی دگرسانی‌های گرمابی در کمان ماگماتیسم سنوزوئیک ایران مرکزی (استان اصفهان) و البرز غربی، زون طارم سفلی (استان قزوین)
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد خرسان 1 با نگرشی به انحلال پذیری آهک در ساختگاه
کانی شناسی، ژئوشیمی، آنالیز رخساره و ژنز کانه زایی روی -سرب (مولیبدن) در دولومیت سازند شتری در کانسار احمدآباد (شمال شرق بافق)
بررسی ویژگیهای زمین‌شناسی مهندسی دشت مشهد به منظور پهنه‌‌بندی پتانسیل احداث سدهای زیرزمینی با استفاده از GIS & RS
SQL Stored Proc Collation Context
Can SSMA for migrating Access databases to SQL Server 2005 be automated?
Full Text Searching for single characters
Working With SQL Server Developer Edition [closed]
SQL Sorting and hyphens
ROLAP not working - how to design the cube/DSV for ROLAP?
Why does SQL Server 2005 Dynamic Management View report a missing index when it is not?
Storing credentials in SSRS 2005
multiple dimension restrictions in a MDX where clause
Why is SQL Server not loading my index in memory?

تاثیرپذیری فیزیکی شهر ایلام از مهاجرتهای روستایی بعد از انقلاب اسلامی




مهاجرت از روستاها به طرف شهرها از جمله رویدادهایی هست که وقوع گسترده اون در طی سال های اخیر، مسائل و مشکلات گوناگونی را در گوشه و کنار کشور از جمله هستان ایلام به وجود آورده هست.


میکرواستراتیگرافی رسوبات سنونین در محدوده شرق حوضه کپه داغ در شمال شرق مشهد
از سال های سپس انقلاب اسلامی تا 1375 ه ش، به علت مهاجرت های گسترده و بی رویه، نوعی ناهمگونی و عدم توازن نیروی انسانی در مناطق تابعه هستان ایلام ایجاد شده و تعداد بسیاری از روستاهای هستان خالی از سکنه گشته و موجبات تراکم و افزایش شدید جمعیتی را در شهر ایلام فراهم نموده هست.


مطالعه سرب و روی سنگهای پالئوزوئیک در جنوب زاگرس با نگرشی ویژه به منطقه کوه سرمه
مقاله حاضر ضمن بررسی دلایل مهاجرپذیری این شهرستان اعم از شرایط جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و ...


تجزیه و تحلیل داده‌های هیدروژئولوژیکی با تکنیک‌های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی
به تحلیل موضوع می نشیند و به ارائه رهنمودهای لازمه می پردازد.


تحلیل هندسی و جنبشی ساختارهای منطقه نصرت‌آباد- کهورک جهت تعیین زون برشی


تحلیل ساختاری منطقه فروافتادگی دزفول شمالی-استان خوزستان


54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews

کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن سنگان (آنومالی شرقی، خواف، خراسان رضوی
پترولوژی توده‌های نفوذی و سنگ‌های دگرگونی همراه در محور شازند- بروجرد
پترولوژی و پتروگرافی سنگ‌های آتشفشانی جنوب و جنوب شرق بوئین‌زهرا
بررسی ارتباط بین محیط رسوبی و کیفیت مخزنی بخش فوقانی سازند دالان و سازند کنگان در چاه‌های 9، 10 و 11 میدان گازی پارس جنوبی
کانی شناسی، ژئوشیمی و ساختار کانسارهای کرومیت در افیولیت های شمال غرب سبزوار و ارائه مدل اکتشافی آنها
محیط رسوبی، دیاژنز و خصوصیات مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی لالی (شمال غرب مسجد سلیمان)
نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی در شمال دشت ورامین
ژئوشیمی و پترولوژی سکانس گوشته‌ای افیولیت‌های نائین
بررسی اثر زیست محیطی گنبد نمکی کنارسیاه بر آلودگی منابع آب منطقه فیروزآباد
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*