قابلیت‌های معدنی استان زنجان و پیشنهاد استقرار صنعت و معدن


قابلیت‌های معدنی استان زنجان و پیشنهاد استقرار صنعت و معدن
دراین تحقیق سعی شده تا از ذخایری که هستبرنامه صنایع مربوطه و بهره برداری ازاونها ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد معرفی گردد و ابتدا معادن طبقه 2 نظیر آلومنیت ،سرب و روی ، بر ، زرنیخ ،تالک ، ایلیت ، کائولن و خاکهای صنعتی ، فلدسپات ، سیلیس وسپس معادن طبقه یک نظیر نمک ورود بحث برنامه گرفته هست .همچنین سعدی شده تا چکیده مطالبی از منابع موجود هستان ارائه گردد،باشد که مورد قبول علاقمندان قرارگیرد.


پتروگرافی و ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های آندزیتی اطراف سنندج


بررسی خطواره‌ها در منطقه طالقان با استفاده از سنجش از دور و کاربرد آن در شناسایی مناطق لغزشی


72 out of 100 based on 17 user ratings 392 reviews

ارزیابی طراحی و عملکرد طرح تغذیه مصنوعی دشت امامزاده جعفر گچساران
بازسازی تاریخچه تدفین و مدلسازی حرارتی سازندهای گروه‌های خامی، بنگستان و دهرم در ناحیه فارس
آتشفشان شناسی و پترولوژی آتشفشانهای کواترنر ناحیه گهقان بالا، شمال غرب بزمان
ژئوشیمی و ژنز کانسار طلای کوه زر دامغان(باغو)
بررسی آلودگی های زمین شناسی و فاضلاب های ورودی بر آب رودخانه خشک شیراز و دریاچه مهارلو با تاکید بر آلودگی فلزات سنگین
مطالعه دیاژنز ماسه سنگ‌های سازند شمشک در البرز شرقی
بررسی زمین‌شناسی و پتروژنز سنگهای ماگمایی منطقه جنوب املش
کانی زائی سولفیدی توده‌ای آتشفشانی در منطقه زورآباد خوی
تاثیر پارامترهای رسوب شناسی و ژئومورفولوژی بر رسوبدهی بار معلق زیر حوضه‌های شاخص حوضه آبریز دریاچه نمک
رخساره‌ها و دیاژنز سازند الیکا در منطقه بلبل خوان آمل، استان مازندران
بررسی رابطه بارش با هدروگراف سیل به روش آماری و سینوپتیکی(مطالعه موردی: حوضه آبریز جاجرود)
بررسی ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی و هیدروژئولوژیکی منابع آب در سازندهای سخت - منطقه شیرکوه یزد
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*