پراکندگی و مقدار Ti در گرانیتهای جنوب غربی الوند


پراکندگی و مقدار Ti در گرانیتهای جنوب غربی الوند
این طرح از دو جنبه حائز اهمیت می‌باشد الف - از نظر علمی ، مشکلات زمین‌شناسی عموما توسط داده‌هایی از دو شاخه علوم مدرن زمین از قبیل ژئوشیمی و ژئوفیزیک تجزیه تحلیل و تفسیر می‌گردد ، و بسیاری از معادن مهم را می‌توان بر پايه شواهد ژئوشیمیایی و داده‌های ژئوفیزیکی پی‌جویی و اکتشاف نمود.


مطالعه لیتواستراتیگرافی، میکروفاسیس‌ها، محیط های رسوبی وتغییرات دیاژنتیک سنگهای رسوبی تریاس در منطقه بی‌بی‌شهربان
در منطقه همدان بویژه توده‌های نفوذی اسیدی الوند خارج از این موضوع نمی‌باشد.


بررسی سنگشناسی و ژیوشیمیایی سنگهای آذرین شمال غربی ساوه (شمال نیوشت)
از این طریق می‌توان راهی به حل مشکلات علمی زمین‌شناسی هستان (ژئوشیمی ، میزالوژی ، پترولوژی ، پتروژنز ...) گشود.


سنگشناسی سازند مبارک و بررسی ژئوشیمیایی مواد آلی آن در منطقه‌مبارک‌آباد
ب - عنصر تیتانیوم

بررسی مرفولوژیکی، مینرالوژیکی و میکرومورفولوژیکی حرکت کانیهای رسی و تشکیل پوششهای رسی تجمعی در خاکهای منطقه‌های وزگ (کهکیلویه و بویراحمد)
نمایه ها:


92 out of 100 based on 42 user ratings 242 reviews

مطالعه کنودونت‌های سازند بهرام در جنوب شرقی کاشمر
مطالعه پدیده‌های کارستیک و چشمه‌های آب شیرین آهک‌ساز در منطقه شمال تکاب
بررسی عوامل تکتونیکی موثر بر توده لغزیده مبارک‌آباد (جاده هراز)
اکتشافات مقدماتی و بررسی ژنز کانی‌سازی مس در اندیس معدنی کامو (کاشان)
ژئوشیمی و منشا کانسار آهن سه چاهون منطقه بافق، استان یزد
مقدمه‌ای بر بایواستراتیگرافی و میکروفاسیس و شرایط پالئوژئوگرافی سازند آبدراز بین شیروان و مقطع تیپ
بررسی شاخصهای مهندسی سنگهای کربناته منطقه سد لار
تعیین تقویم کشت چغندرقند در دشت نهاوند
بررسی زمین‌شناسی اقتصادی چهارگوش یکصدهزارم ماه‌نشان
زمین‌شناسی مهندسی سیستمهای درزه در ساختگاه سد خیرآباد نیک‌شهر و ارزیابی تراوایی پی
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*