رسوب شناسی حوضه آبریز رودخانه نور رود (شهرستان نور)

ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی گرانیت باتولیت سیاه کوه
بررسی عناصر اقلیمی و تاثیر آن بر پرورش زنبورعسل در شهرستان سلماس
رخساره‌ها، محیط رسوبی و سکانس‌های سنگهای پرمین بالایی در منطقه عجب‌شیر، آذربایجان‌شرقی
ویژگیهای ژئوشیمیایی، کانه‌شناختی و ژنز کانسارآنتیموان داشکسن شرق قروه استان کردستان
ویژگیهای ساختی، بافتی و ژئوشیمیایی کانسار سرب و روی عمارت -علیجان
ویژگیهای پتروشیمیایی انباشتی‌های مافیک و الترامافیک (تنگ حنای نیریز)
میکروبیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند روته در منطقه گدوک (البرز مرکزی) و مقایسه آن با منطقه آرو
ارزیابی فرض صلبیت دیافراگم در مدل سازه های چند طبقه تحت اثر زمین لرزه
چینه شناسی و چینه شناسی زیستی سیستم پرمین در برش مارسلان ،ناحیه سنگرود (البرز غربی)
مدولها با نرمهایی که مقدارشان را در یک ‏‎C*‎‏-جبر می گیرند
پژوهشی در مسائل مورفودینامیک حوضه زنگول چای (منطقه اهر)
نقش پژوهش های ژئومورفولوژی در ارزیابی تنگناهای توسعه فیزیکی شهر ماکو
طراحی و بکارگیری کنترل کننده عصبی فازی ‏‎(Neurofuzzy)‎‏ در یک روبات
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*