ویژگی‌های هیدروژئومورفولوژیکی دشت شیراز


ویژگی‌های هیدروژئومورفولوژیکی دشت شیراز
این رساله از هفت فصل تشکیل گردیده هست .


مدولها با نرمهایی که مقدارشان را در یک ‏‎C*‎‏-جبر می گیرند
فصل اول اون اختصاص به ویژگیهای زمین‌شناسی حوضه آبریز دشت شیراز دارد که در اون بخش‌هایی چون تکامل حوضه در دوره‌های مختلف زمین‌شناسی و همچین چینه‌شناسی و چگونگی قرارگیری سازندهای مختلف و نحوهء نفوذپذیری این سازنده‌ها و در نهایت تکتونیک منطقه مورد بررسی برنامه گرفته هست .


پژوهشی در مسائل مورفودینامیک حوضه زنگول چای (منطقه اهر)
در فصل دوم به ویژگی‌های اقلیمی و بررسی عناصر آب و هوایی موجود در حوضه با توجه به آمارهای موجود پرداخته شده هست .


نقش پژوهش های ژئومورفولوژی در ارزیابی تنگناهای توسعه فیزیکی شهر ماکو
فصل سوم اختصاص به ویژگی‌های هیدرولوژیکی دشت شیراز، آبهای سطحی و خصوصیات هیدرومتری اونها و همچنین آبهای زیرزمینی و نحوهء حرکت و نفوذ و همچنین ویژگی‌های ژئوفیزیکی و هیدروشیمی آبهای موجود در این حوضه دارد.


طراحی و بکارگیری کنترل کننده عصبی فازی ‏‎(Neurofuzzy)‎‏ در یک روبات
در فصل چهارم و پنجم به ترتیب به وضعیت خاک و پوشش گیاهی و خصوصیات اونها پرداخته شده هست .


مطالعه منابع آب کوه سفید منطقه بوانات با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور
در فصل ششم بحث ژئومرفولوژی که اصلی‌ترین مبحث این رساله می‌باشد، عنوان گردیده هست .


پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای جنوب غرب زاهدان
این فصل را در واقع می‌توان مکمل پنج فصل عنوان شده قبلی دانست .


زمین شناسی و متالوژنی کانسار انارک واقع در شمال شرق یزد
در این فصل تقسیم‌بندی‌ای از واحدهای ژئومرفولوژیکی موجود انجام گرفته و سپس اون اشکال خاص ژئومرفولوژیک در این واحدها و نحوه پیدایش اونها مورد توجه و سپس بررسی برنامه گرفته هست .


بررسی ژئوشیمیایی برروی اهمیت اکتشافی هاله های لیتوژئوشیمیایی در معدن پورفیری (مس-مولیبدن) -اسکارن(مس-نقره-طلا) سونگون ،اهر ، آذربایجان
جمع‌بندی و پیشنهادات فصل هفتم این رساله را به خود اختصاص داده که با توجه به مطالب عنوان گردیده، این جمع‌بندی انجام گرفته و متعاقب اون پس از شناسایی این مسائل و مشکلات ، پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت کمی و کیفی این حوضه آبریز ارائه گردیده هست .
72 out of 100 based on 57 user ratings 182 reviews