بررسی ژنز و تحولات ژئوشیمیایی پیروکلاستیک‌های سازند کرج در گته‌ده(طالقان - ایران)


بررسی ژنز و تحولات ژئوشیمیایی پیروکلاستیک‌های سازند کرج در گته‌ده(طالقان - ایران)
در جنوب‌غرب روستای گته‌ده واقع در درهء طالقان، نهشته‌های پیروکلاستیکی سازند کرج(ائوسن) بوسیلهء یک تودهء آذرین نیمه عمیق(ساب ولکانیک) قطع شده هست .


بررسی زمین شناسی اقتصادی نهشته های بوکسیت - لاتریت غرب میاندوآب (اطراف روستای تپی باباعلی )
تودهء یادشده که در گذشته، بخشی از توفهای سازند کرج معرفی شده بود هیچگونه ارتباط پتروگرافی و پتروژنزی با طبقات دربرگیرنده ندارد و در حقیقت تودهء آذرینی هست که از طریق سطوح ضعف گسلی به سطح زمین رسیده هست .


بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری ، ازت و فسفر روی رشد وتغذیه معدنی ذرت علوفه ای ‏‎(S.C 704)‎‏
سنگهای تشکیل دهنده این توده با بافت آپلیتی شامل کانیهای اصلی ارتوکلاز(80-85 %) و کوارتز(10-15 %) و مقادیر اندکی کانیهای فرعی از قبیل فنوکریستهای پلاژیوکلاز بهمراه بیوتیت ، زیرکن، سلزین و پیریت می‌باشد.


بررسی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی پی سنگ ساختگاه سدمروک بروجرد
افزون بر کانیهای اولیه، مقداری کانیهای ثانوی از منشاهای گرمابی و یا متاسوماتیکی نیز در سنگهای توده وجود دارد که در این میان کانیهای کوارتز، باریت ، کلسیت ، اکسیدهای آهن و ترکیبات مس قابل ذکرند.


بررسی زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی ضخیم به عنوان سد در ساختگاه سدغازان خوی
آلتراسیون سطحی در این توده شامل تبدیل پیریت به اکسیدهای آهن، تجزیه فنوکریستهای فلدسپار و تا حدی تجزیهء ارتوکلازهای زمینه به کائولینیت می‌باشد.


برآورد پارامترهای زمین شناسی مهندسی موثر در طراحی پرده تزریق سدسلمان فارسی
یکی از فرآیندهای بسیار شاخص متاسوماتیکی در این سنگها جانشین شدن ارتوکلاز بجای کوارتزهای زمینه بوده که در تمام مقاطع میکروسکپی به صورت دانه‌های قهوه‌ای رنگ (brown pigment) گسترش دارند.


بررسی پتروگرافی وپترولوژی ولکانیت های شمال غرب مرند (شمال گله بان )
سنگهای این توده از نظر ترکیب شیمیایی، وضعیتی فوق‌العاده هستثنایی، خصوصا از نظر غنای پتاسیم و فقدان سایر عناصر قلیایی نشان می‌دهند.


تعیین هدایت هیدرولیکی خاک های غیراشباع زاهدان به وسیله مدل شبکه عصبی
در تجزیه‌های شیمیایی انجام شده، میزان SiO2 به 61/4-72/6 %، مقدار Al2O3 به 12/68-18/25 % و K2O به 11/98-16 % بالغ می‌گردد.


بررسی های پترولوژیکی توده های نفوذی مناطق قبچاق وتیکمه داش با نگرشی ویژه برپتانسیل اقتصادی منطقه
در مقایسه با پتاسیم میزان Na2O به 0/15-0/25 % و میانگین مجموع CaO+MgO حداکثر به 0/1 % می‌رسد.

با توجه به این ترکیب شیمیایی، نام‌گذاری سنگهای مذکور برپايه رده‌بندیهای متداول سنگهای آذرین بسیار مشکل هست .

لیکن مقایسه این نتایج با ویژگیهای پتروگرافی نشان داد که سنگ اولیه توده ماهیتی گرانیتی داشته ولی در اثر فرآیندهای متاسوماتیک ترکیبی مشابه با سینیتها پیدا کرده هست .

تاریخچه تشکیل توده به ماگمای اولیه‌ای مربوط می‌گردد که برپايه آخرین مطالعات در منطقه طالقان(محمدی، 1375) از نوع الیوین - بازالتی هست .

این ماگما در اثر مجاورت با پوسته سیالیک (از جنس ماسه سنگ آرکوزی) موجباب ذوب اونرا فراهم کرده و ماگمای جدیدی را بعنوان ماگمای مادر تودهء نفوذی مورد بحث بوجود آورده هست .

ماگمای اخیر بعلت اختلاف چگالی به سمت بالا صعود کرده و در شبکه گسلی موجود به صورت یک گنبد جایگزین گردیده هست .
66 out of 100 based on 51 user ratings 926 reviews